KESK AR: Kamu çalışanına bütçeden en az pay Türkiye’de

Facebook
Twitter
WhatsApp

2008 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmeye başlanırken, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK-AR) tarafından yapılan araştırma Türkiye’nin Avrupa Birliği ülkeleri ile karşılaştırıldığında Gayri Safi Milli Hasılası’ndan kamu çalışanına en az pay ayıran ülke olduğunu ortaya koydu.

KESK-AR tarafından Eurostat Avrupa Birliği Hükümet Bütçesi İstatistikleri, 2006 Yılı Bütçe Gerçekleşmeleri, 2007 Yılı Bütçe Kanunu, 2008 Bütçe Tasarısı verileri üzerinden hazırlanan araştırmaya göre, Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH)’dan en az payı alan kamu çalışanı Türkiye’de. Avrupa- 27 ülkeleri için kamu çalışanlarının GSMH içindeki payı 2006 yılı için yüzde 10,67 iken, Türkiye’de bu oran yüzde 6,55 olarak gerçekleşti. Yani Avrupa-27 ülkeleri için GSMH içinde kamu çalışanlarına ayrılan pay, Türkiye’dekinden 1,63 kat daha fazla oldu.

Araştırmanın bulgularına göre, 2006 yılı için kamu çalışanlarına ekonomiden en büyük pay ayıran ülke yüzde 17,36’lık oranla Danimarka oldu. Bu oran Türkiye’de ki payın 2,6 katı. Danimarka’yı yüzde 16,06 ile İsveç takip ediyor. Türkiye’nin ayırdığı payın iki katından fazla pay ayıran diğer ülkeler ve oranları ise sırasıyla, Kıbrıs Rum Kesimi yüzde 14,79, Portekiz 14,53, Malta 13,85, Finlandiya 13,84, Fransa 13,14.

Yunanistan’ın Çalışanına Ayırdığı Pay 1,8 Kat Daha Fazla

Kamu çalışanlarına diğer ülkelerin ayırdığı pay ve Türkiye’de ayrılan paya oranları ise sırası ile şöyle: Norveç yüzde 12,79, 1,95 kat, Slovenya yüzde 12,08, 1,84 kat, Macaristan yüzde 12,07, 1,84 kat, Belçika yüzde 12, 1,83 kat, Yunanistan yüzde 11,95, 1,82 kat. Diğer ülkelerde ise söz konusu oran yüzde 7,26 ile yüzde 11,22 arasında değişiyor.

2008 Merkezi Yönetim Bütçesi tasarısına göre personel giderlerinin payının GSMH’ya oranının yüzde 6,79 olarak belirlendiği görülüyor. Türkiye artan kamu çalışanı ihtiyacına, çalışanların içinde bulunduğu sıkıntılara rağmen personel giderlerini baskı altına almaya devam ediyor.

Tombul: Kamu Emekçisi Mağdur Ediliyor

Araştırma sonuçlarını değerlendiren KESK Genel Başkanı İsmail Hakkı Tombul, ortaya çıkan verilerin çarpıcı olduğunu ifade etti. Kamu hizmetlerini yaygınlaştırmanın ve toplumla buluşturmanın tek yolunun kamu çalışanlarının varlığı olduğunu söyleyen Tombul, kamu hizmetlerinin altyapı ve yetersiz istihdam yüzünden yerine getirilemez hale geldiğine işaret etti. Tombul, sözlerini şöyle sürdürdü “hükümet kamu çalışanlarının payını sınırlandırarak, verilen hizmetin niteliğini aşağıya çekmektedir. Bir yandan on binlerce üniversite mezunu öğretmen, doktor, mühendis, teknisyen vb. kamuda ihtiyaç olmasına rağmen istihdam edilmez, ya da eğreti istihdam biçimleri ile güvencesiz, esnek ve ağır şartlar altında çalıştırılırken, diğer yandan güç bela kadro bulan kamu emekçileri yoksullukla baş başa bırakılmaktadır. Araştırma sonuçları bu durumu çok açık bir biçimde ortaya koymaktadır. Türkiye, ne yazık ki, Avrupa Birliği 27 ülkesi ile karşılaştırıldığında kamu çalışanının en çok mağdur edildiği ülkedir. 2008 Merkezi Yönetim Bütçesi hükümetin bu konuda ısrarın belgesidir. Hükümet bu tutumundan vazgeçmeli ve halkın sesine kulak vermelidir.

kesk.org.tr

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]