Sosyal güvenlik kanununda sözde değişiklik, özde yıkım

Facebook
Twitter
WhatsApp

Sosyal Güvenlik Kurumu, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı doğrultusunda Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 85 maddesinde yeniden düzenleme yaptı.

Anayasa Mahkemesi tarafından kısmen iptal edilen yasa, Kurum tarafından Mahkeme’nin gerekçeleri, yasadaki bazı eksiklikler ve bütçe kanunundaki bazı hükümler doğrultusunda yeniden ele alındı. SGK tarafından hazırlanan taslağa göre, yasa yürürlüğe girdikten sonra, ilk defa işe başlayacak kamu görevlileri kanunun getirdiği yeni sisteme tabi olacaklar. Emekli Sandığı Kanunu’na göre çalışan kamu görevlileri için ise eski hükümler geçerliliğini koruyacak.

Yasanın yürürlük tarihinden sonra, ilk defa sigortalı olacak işçi ve kamu görevlileri için sosyal güvenlik destek primi uygulanmayacak. Bu kişilerin emekli olduktan sonra yeniden çalışmaları halinde emekli aylıkları kesilecek.

Emekli olduktan sonra BAĞ-KUR kapsamında sigortalı olarak çalışanlardan alınan sosyal güvenlik destek primi kademeli hale gelecek. Sigortalılardan 55 ve altındaki yaşlarda olanlar aylık prime esas kazancın yüzde 16, 56 ve üstü yaştaki sigortalılar yüzde 14 sosyal güvenlik destek primi ödeyecek.

Ölüm aylığından yararlanmak için aranan 900 gün prim ödeme şartı, 1800’e çıkarılacak. Ölen sigortalının hak sahiplerine asgari ücretin üç katı tutarında ödenen cenaze ödeneği iki asgari ücrete çekilecek.

Kamu görevlilerinin ödenek ve özel hizmet tazminatı hariç diğer gelirlerinden prim kesilmeyecek. Bu şekilde memur maaşlarında önemli bir düşüş olması engellenecek.

Emekli aylığı bağlama oranı konusunda, işçiler ve esnaf için, iptal edilen kanun hükümleri geçerli olacak. Halen çalışan kamu görevlilerinin emekli aylığı bağlama konusunda Emekli Sandığı hükümleri uygulanacak. Yasa yürürlüğe girdikten sonra çalışmaya başlayacak kamu görevlileri için, yeni kanunun hükümleri geçerli olacak.

Kurumun taslağı sunduğu sosyal tarafların, gerekli inceleme için uygun bir süre istedikleri öğrenildi. Buna göre, sosyal taraflar yürürlük tarihi gelecek yılın Nisan veya Mayıs ayı olması öngörülen düzenlemenin aceleye getirilmemesini talep ettiler.

AA 26 ekim 2007

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]