Sağlık çalışanlarının sağlığı tehlikeye atılıyor!

Facebook
Twitter
WhatsApp

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İstanbul Şubeleri, radyoloji çalışanlarının, çalışma saatlerinin 5 saatten, 9 saate çıkarılmasına tepki gösterdi.

Türk Radyoloji Derneği ve SES İstanbul şubelerinin katılımı ile gerçekleşen ortak basın açıklamasında ‘9 saat çalıştırma cinayettir’, ‘Kanserden ölmek istemiyoruz’, ‘Genelge iptal edilsin’ şeklinde sloganlar atılıp dövizler taşındı.
Okmeydanı Hastanesi Başhekimliği önünde yapılan eylemde konuşan SES Aksaray Şube Başkanı Songül Beydilli sağlık çalışanlarının sağlığı konusunda hiçbir inceleme ve istatistik çalışma yapılmadığını belirterek, yaşanan sağlık sorunları ve ölümlerin gizli kaldığını söyledi. Beydilli, yaptıkları araştırma sonucu son yıllara ait, çok sayıda radyasyondan kaynaklı ölüm ve hastalıkların tespit edildiğini dile getirdi. Sağlık Bakanlığı’nı sağlık çalışanlarının sağlığını düşünmeye davet eden Beydilli, “Çıkarılan yönetmelik ve genel yazının iptali için dava açılmıştır. Ancak bu arada, gerekli önlemler alınmadan personelin uzun süre çalıştırması, ileride telafisi imkansız sağlık sorunlarına yol açacaktır” dedi.
Türk Radyoloji Derneği Başkanı Doç. Dr. Muzaffer Başak ise uygulamanın meslektaşlarının, sağlığını tehlikeye atacağını belirtti.
Türk Tabipleri Birliği (TTB) adına konuşan İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Nazmi Algan da AKP’nin, AB normlarında çalışanlar lehine olanları görmezden geldiğini söyledi. Sağlıkta dönüşüm programının sağlığa ve sağlık çalışanlarına bir tehdit olduğunu söyleyen Algan, “Radyasyondan dolayı 10 yıl sonra ortaya çıkacak sağlık sorunlarını görmezden gelemeyiz. AKP sağlığa da sağlıkçıya da zararlıdır” dedi. (25 ekim 2007/EVRENSEL)

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]