Aile Hekimliği yerleştirme ve görevlendirme yönergesinin yürütmesi durduruldu.

İzmir Tabip Odası Başkanı Suat Kaptaner, 14 Mayıs’tan itibaren İzmir’de uygulanan Aile Hekimliği Sistemi’nin yerleştirme ve görevlendirme yönergesinin yürütmesinin İzmir 2. İdare Mahkemesi’nce durdurulduğunu açıkladı. Kaptaner, kararı “Aile hekimliği uygulaması hukuk duvarına çarptı” sözleri ile değerlendirdi. Mahkeme, kararında yerleştirmelerin hukuka aykırı olduğuna yer verdi.
Suat Kaptaner, İzmir 2. İdare Mahkemesi’ne açtıkları davanın sonucuyla ilgili dün düzenlediği basın toplantısında, sözde aile hekimliği projesinin 14 Mayıs’tan bu yana kentte uygulanmaya çalışıldığını belirterek, bakanlık inadından vazgeçinceye kadar mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi. Aile Hekimliği Sistemi kapsamında sağlık ocaklarının odalarının tek tek hekimlere kiralandığını, hekimlerin yanlarında “aile sağlığı elemanı” adı altında sağlık çalışanlarının zorla görevlendirildiğini belirtti. Sistemin başarısız olduğuna dikkat çeken Kaptaner, aile planlaması hizmetlerinin aksadığını, 14 Mayıs’tan bu yana ev ziyaretlerinin yapılmadığını, aşılama hizmetlerinin aksadığını açıkladı.

Karar bir ilk

Odanın hukuksal mücadeleyi sürdürdüğüne dikkat çeken Kaptaner, bu kapsamda açtıkları davada yönergenin yürütmesinin durdurulmasına karar verildiğini bildirdi. Kararın gerekçesinde bakanlığın hukuka aykırı olarak bin 87 hekimin yerleştirmesini yaptığının belirlendiğini anlatan Kaptaner, “Bu kararın 7 gün içinde itiraz hakkı vardır. Sağlık Müdürlüğü karara itiraz edeceğini açıklamıştır. Ancak bu itiraz reddedildiği takdirde idare olarak müdürlüğün bu yönergeye ilişkin yaptığı yerleştirmeler ve imzaladığı sözleşmeler, uyguladığı bütün işlemler hukuki dayanaktan yoksun kalmış olacak. Bu yönergeyle yapılan bütün işlem ve uygulamalar tüm sonuçlarıyla geçersiz olacaktır. Mahkemenin kararı sözde aile hekimliği pilot uygulamasının yapıldığı kentlerde bir ilktir” dedi. Uygulamaların sürmesi durumunda yurttaşların, çocukların sağlığının risk altına gireceğini kaydeden Kaptaner, koruyucu sağlık hizmetlerinin daha da aksayacağını söyledi.

Hukuka uygun değil

Mahkeme tarafından oybirliğiyle alınan kararın gerekçesinde, “Hizmet puanı itirazlarına ait takvimde hizmet puanlarının hesaplanmasının 1 Mayıs 2007 tarihinden itibaren yapılmasına ilişkin düzenleme yer almaktadır. Buna karşın dava konusu yönergenin 8. maddesi hizmet puanı alınarak yapılacak yerleştirme işlemlerinin 31 Mart-2 Nisan tarihlerinde yapılacağını düzenlemiştir. Bu durumda hizmet puanları kesinleşmeden ve mevzuatta öngörülen itiraz prosedürlerine ilişkin süreler geçmeden, kesin olmayan hesap puanları esas alınarak yerleştirmeler yapılmıştır. Dava konusu yönergenin 8/1 maddesinde hukuka uygunluk görülmemiştir” denildi.

(05/08/2007  Evrensel)

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]