SES, Pratisyen Hekimlik Derneği (PHD) ve Türk Hemşireler Derneği (THD) İzmir Şubeleri tarafından oluşturulan İzmir Sağlık Platformu bileşenleri, düzenledikleri basın toplantısı ile aile hekimliği pilot uygulamasının başlamasından bu yana bağışıklama hizmetlerinde yaşanan aksaklıklara dikkat çektiler.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İzmir Şubesi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan PHD İzmir Şube Başkanı Hasan Değirmenci, 14 Mayıs'ta başlayan aile hekimliği pilot uygulaması ile aşılama hizmetlerinin büyük darbe aldığını ve eksik, yanlış açılı çocuk sayısının arttığını söyledi. Aile hekimliği pilot uygulaması ile birlikte, bağışıklama sorumlusu hekim ve soğuk zincir sorumlusu hemşire kavramının ortadan kalktığına dikkat çeken Değirmenci, bağışıklama sisteminde tam bir kaosun hüküm sürdüğünü ifade etti. Değirmenci "sözde aile hekimliği merke-zi"ne gelenin aşılandığı, bazen ise gelenlerin bile aşılanmadığı bir döneme gelindiğini dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü: "İzmir İl SağlıkMüdürlüğü'ne soruyoruz: Bizzat Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aşı dolabı denetimlerinde normal şartlarda 4-8 derece sıcaklıkta durması gereken aşıların 12 derecede durduğu tespit edilmiş midir?

Aile sağlığı merkezlerinde soğuk zincir sorumlusu var mıdır? Son zamanlarda aşı zayiatı korkunç derecede artmış durumda. Örneğin geçtiğimiz günlerde bir aile sağlığı merkezinde 240 doz HİB aşısı saatlerce dışarıda tutulduğundan bozuldu. Yine kızamık aşısı ile karma aşıların sulandırıcıları birbirlerine karıştırılarak 13 çocuğa yanlış aşı yapıldı. Daha sonra ise bu 13 çocuktan 12'sine ulaşılarak doğru aşıları yapıldı. Bu tür yanlış uygulamalar halk sağlığını tehdit eder boyuta ulaştı."

 Toplantıda konuşan bir diğer isim olan SES İzmir Şube Başkanı Fahri Değirmenci ise daha önce de aile hekimliğinin halka bir yarar sağlamayacağını ifade ettiklerini belirterek, "Birinci basamakta hiç çalışmamış hekimlerin aile hekimi olduğu bir dönemde bu uygulamadan ne beklenebilir? 4-4 bin kişiye bir aile hekiminin baktığı İzmir'de bağışıklama işlemleri nasıl yapılabilir?" diye konuştu. Türk Hemşirele Derneği İzmir Şube Başkanı Zuhal Bahar da bugüne kadar doğu illerindeki bağışıklama oranının yüzde 38, İzmir'de ise yüzde 75 olduğunu, bu durumun da gelir dağılımındaki adaletsizliğin göstergesi olduğunu söyleyerek, "Bu adaletsizliğin benzerini yakın zamanda İzmir'de de göreceğiz. Parası olanlar bağışıklama, aşılama yaptırabilirken, olmayanlar bundan mahrum olacak" dedi. (Birgün/16 Ağustos 2007)

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]