Samsun'da üç aydır uygulanan "Aile Hekimliği" nin halkın sağlık hakkında, emekçilerin ise özlük haklarında yol açtığı tahribata değinen Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Samsun Şube Başkanı Süleyman Bal, Aile Hekimliği uygulamasının derhal durdurulmasını istedi.

SES'in, meslek örgütlerinin, Samsun halkının sağlık hakkı adına karşı durdukları Aile Hekimliği uygulamasının Samsun'da üçüncü ayını doldurduğunu belirten Bal, "Halk sağlığı ihlalleri ve sağlık emekçisinin hak kayıplarına yol açan bu programın ivedilikle durdurulmasını talep ediyoruz. Bu konuda, 4 Haziran'da eski milletvekilliği düşecek olan iktidar milletvekilleri, Samsun Valiliği ve Tüm Samsun Kamu Yönetiminin özeleştiri yapması gereği hayatidir" dedi.

 

AŞI YOK, VEREM ARTTI

Aile Hekimliği sürecinin özellikle kırsalda hasta hakları ihlallerine dönüştürüldüğünü vurgulayan Süleyman Bal, kırsalda aşılama çalışmalarında tam bir kaosun yaşandığını Vezirköprü'de 64, Asarcık'ta 27 çocuğun aşı olamadığını bildirdi.Verem ile savaşın da durduğunu anlatan Süleyman Bal, "Artık Samsun'da veremin arttığı gerçeği sağlık yöneticileri tarafından medyada bile dile getirilirken, Bakanlık da hazırladığı rapor ile bunu kanıtlamıştır. Ancak ilimizin mülki idaresi marka yolculuğunu tercih etmiştir" dedi.Özellikle Atakum, 19 Mayıs gibi yerleşim bölgelerinde sağlık ocaklarının gece Acil Hiz-metleri'nin kaldırıldığını anlatan Bal, Vezirköprü, Ladik, Asarcık, Kavak, Terme köylerinde sağlık hizmetinin devamlılığının bozulduğunu, bu bölge halklarının sağlığa ulaşma hakkının kesintiye uğradığını söyledi.Bal, ilaç harcamalarının da Aile Hekimliği uygulamasıyla 2,5 kat arttığını vurgularken, bulaşıcı hastalıklar konusunda ise hiçbir çalışmanın yapılmadığını kaydetti. Bal, "İlgili oda ve sendikaların tüm uyarılarına rağmen Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi konusunda bile 15 Mayıs'tan sonra çalışmalar başlatılmıştır" diyerek, şöyle devam etti:

 

GEÇİCİ GÖREVLENDİRME KEYFİYETİ

"Vergilerimizle yapılan Sağlık Ocakları kapatılırken hakkaniyet, eşitlik, sosyal adalet yok sayıldı. Sağlık hizmetinin olmazsa olmazı "Meslek Ahlâkı" sağlık yönetimince tehditlere, geçici görevlendirmelere dönüştürüldü. Pilot yasada uygulanacağı söylenen sevk zinciri tamamen ortadan kaldırılmış, yeni çıkarılan bir uygulama ile 3. basamak sağlık kuruluşlarına bile gidişlerde sevk zorunluluğu kaldırıldı. Sigortalı bireylerin cepten ödemeleri de arttı."Bal, halkın 112 Acil Hizmetleri'nden yararlanmasının şansa bırakıldığını kaydederek, Acil Servis 112 hizmetlerinin hekimsiz olduğunu söyledi. Aile Hekimliği uygulamasında halka anlatılan Toplum Sağlığı Mer-kezleri'nin oluşturulamadığını ya da oluşturulanlarda kadrolaşmanın gözlendiğini vurgulayan Bal, sağlık çalışanlarının özlük haklarının da Aile Hekimliği uygulamasında yok sayıldığını, iç barışın bozulduğunu, geçici görevlendirmelerdeki keyfiyetin "Siyasal savaşa dönüştürüldüğünü" ifade etti.

 

"Temel sağlık hizmetlerinin piyasaya açılma sürecinin adı olan Aile Hekimliği Uygulaması derhal durdurulmalı" diyen Bal, bu konuda hak ve hukuk ihlalleri konusunda keyfiyet içinde olan Samsun Kamu Yönetimi hakkında da hukuksal sürecin başlatılması gerektiğini söyledi. (Birgün/4 Haziran 2007)

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]