Samsun SES: Aile hekimliği uygulaması durdurulsun

Facebook
Twitter
WhatsApp

Samsun'da üç aydır uygulanmakta olan Aile hekimliğinin halkın sağlık hakkında emekçilerin ise özlük haklarında yol açtığı tahribata değinen Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Samsun Şubesi Aile Hekimliği uygulamasının derhal durdurulmasını istedi.

SES Samsun Şubesi'nin açıklaması şöyle:

Sendikamızın, meslek örgütlerinin Samsun halkının sağlık hakkı adına karşı durdukları sürecin 3. ayını doldurmuş bulunuyoruz. Bu konuda halk sağlığı ihlalleri ve sağlık emekçisinin hak kayıplarına yol açan bu programın ivedilikle durdurulmasını talep ediyoruz. Bu konuda, 4 Haziran’da eski milletvekili düşecek olan iktidar milletvekilleri, Samsun Valiliği ve Tüm Samsun Kamu Yönetiminin özeleştiri yapması gereği hayatidir.

1) Aile Hekimliği süreci özellikle kırsalda hasta hakları ihlallerine dönüştürülmüştür.
2) Kırsalda Aşılama çalışmalarında tam bir kaos mevcuttur. Vezirköprü’de 64, Asarcık’ta 27 çocuk aşı ile tanışmamıştır.
3) Verem ile savaş durmuştur. Artık Samsun’da veremin arttığı gerçeği sağlık yöneticileri tarafından medyada dile getirilirken, Bakanlık’ta, bu hazırladığı rapor ile kanıtlanmıştır. Ancak ilimizin mülki idaresi marka yolculuğunu tercih etmiştir.
4) Sevk zinciri yok sayılmış. Bu konuda her geçen gün birbiriyle uyumsuz açıklamalar yapılmıştır.
5) Bu halkın 112 Acil Hizmetlerinden yararlanması tamamen şansa bırakılmıştır. Tamamen şans hekimsiz Acil Servis 112 hizmetleri konusunda, adaylığı ile siyasi kadrolaşmanın mimarı eski sağlık müdürü ne düşünmektedir? Merkezde dahi bir çok gün 112 acil hizmetleri artık hekimsizdir.
6) Siyasi kadrolaşma gereği, Aile Hekimliği seçtirilen Sağlık Müdürlüğünde çalışan hekimler, bir bir sağlık müdürlüğüne geri dönerken, bu konuda imzaları bulunan Samsun Valiliği ne düşünmektedir.
7) Toplum Sağlığı Merkezleri oluşturulamamış, oluşturulanlarda ise tam bir kadrolaşma gözlenmiştir.
8) Sağlık çalışanlarının özlük hakları yok sayılmış, iç barış bozulmuş, geçici görevlendirmelerdeki keyfiyet, tam bir siyasal savaşa dönüştürülmüştür. Her aşamada Samsun kamu yöneticilerinin imzası mevcuttur.
9) Özellikle Atakum, 19 Mayıs gibi yerleşim bölgelerinde sağlık ocaklarının gece Acil Hizmetleri kaldırılmıştır.
10) Sigortalı bireylerin cepten ödemeleri artmıştır.
11) Vezirköprü, Ladik, Asarcık, Kavak, Terme köylerinde sağlık hizmetinin devamlılığı bozulmuş, bu bölge halklarının sağlığa ulaşma hakkı kesintiye uğramıştır.
12) İlaç harcamaları 2,5 kat artmıştır.
13) Bulaşıcı hastalıklar konusunda hiçbir çalışma yapılmamış. İlgili oda ve sendikaların tüm uyarılarına rağmen Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi konusunda 15 Mayıstan sonra çalışmalar başlatılmıştır.
14) Vergilerimizle yapılan Sağlık Ocakları kapatılırken hakkaniyet, eşitlik, sosyal adalet yok sayılmıştır.
15) Sağlık hizmetinin olmazsa olmazı “Meslek Ahlakı” sağlık yönetimince tehditlere, geçici görevlendirmelere dönüştürülmüştür.
16) Pilot yasada uygulanacağı söylenen sevk zinciri tamamen ortadan kaldırılmıştır, yeni çıkarılan bir uygulama ile 3. basamak sağlık kuruluşlarına bile gidişlerde sevk zorunluluğu kaldırılmıştır.

Temel sağlık hizmetlerinin piyasaya açılma sürecinin adı olan Aile Hekimliği Uygulaması derhal durdurulmalı, bu konuda hak ve hukuk ihlalleri konusunda keyfiyet içinde olan Samsun Kamu Yönetimi hakkında hukuksal süreç başlatılmalıdır.

SES Samsun Şubesi insandan yana, emekten yana olan tavrını her zaman sürdürecektir.

Süleyman BAL-Şube Başkanı   (4 Haziran 2007/sendika.org)

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]