Umutla, inatla, mücadele ile büyüyoruz şiarı ile 11. Olağan Genel Kurulumuzu 17-18-19 Kasım 2023 tarihlerinde 500 delegenin 467’sinin katılımıyla Ankara Kızılcahamam’da gerçekleştirdik.

Sendikamızın eylem-etkinliklerinden oluşan sinevizyon gösterimiyle başlayan genel kurulumuz saygı duruşu ve divanın oluşturulmasıyla devam etti. Divan Kurulu üyeliklerine Öztürk Türkdoğan, Figen Çolakoğlu, Özge Umut Yılmaz, Hülya Yıldır, Ender Paydaş ve Sacit Ünalmış seçildi.

Divan seçiminin ardından sendikamızın eski başkanlarından Gönül Erden ve Çetin Erdolu, Genel Kadın Sekreterimiz Selma Atabey ve Avrupa Kamu Hizmeti Sendikaları Federasyonu’nun (EPSU) kongreyi selamladıkları mesajlar okundu.

KESK ve bağlı sendikaların MYK üyeleri, emek ve meslek örgütleri ile siyasi parti temsilcilerinin katıldığı kongremizin açılış konuşmasını Eş Genel Başkanımız Gönül Adıbelli yaparken, ardından KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kablan Yeşil, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Genel Sekreteri Vedat Bulut, KESK’e bağlı sendikaların MYK Üyeleri, Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Selma Gürkan ve Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Eş Genel Başkan Yardımcısı Canan Çalağan da birer konuşma gerçekleştirdiler.

Eş Genel Başkanımız Gönül Adıbelli’nin konuşması için tıklayınız

Genel Sekreterimiz Ahmet Özdemir’in çalışma raporunu, Genel Mali Sekreterimiz Tayyar Özcan’ın mali raporu, Denetleme Kurulu Başkanımız İsrafil Demir’in Merkez Denetleme Kurulu raporunu, Disiplin Kurulu Başkanımız Mehmet Antmen’in Merkez Disiplin Kurulu raporunu sunmasının ardından delegelerin faaliyet raporu üzerine konuşmalarına geçildi.

Kongrede genel merkez çalışanlarımızdan ve sendikamıza büyük katkılar sunan İsa Soytekin’e emekli olması nedeniyle plaket verildi.

Delegelerin konuşmalarından sonra Eş Genel Başkanımız Hüsnü Yıldırım bir konuşma gerçekleştirdi.

Eş Genel Başkanımız Hüsnü Yıldırım’ın konuşması için tıklayınız

Kongremizde deprem illerinde yaptıkları çalışmalar nedeniyle şube/temsilciliklerimize plaket verildi.

11. Olağan Genel Kurulumuzda önümüzdeki mücadele programımıza yön verecek 50’ye yakın önerge ve tüzük değişikliği ile program önerilerinin ardından seçimlere geçildi.

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]