SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI (SES) TRABZON ŞUBESİ

11. OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Trabzon Şubesinin 11. Olağan Genel Kurul Toplantısı 29/09/2023 tarihinde saat 10:00’da, Kemerkaya Mah. Gazipaşa Cad. Razi Aksu iş Hanı Kat: 6 No: 29 Ortahisar / TRABZON adresinde bulunan KESK Trabzon Şubeler Platformu Toplantı Salonunda aşağıdaki gündemle toplanacaktır. İlk toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 08/10/2023 tarihinde, Kemerkaya Mah. Gazipaşa Mahallesi Razi Aksu iş Hanı Kat: 6 No: 29 Ortahisar/TRABZON adresindeki KESK Trabzon Şubeler Platformu Toplantı Salonunda saat 10:00’da aynı gündemle yapılacaktır..

GÜNDEM

a-    Yoklama

b-    Saygı duruşu

c-    Divanın oluşturulması

d-    Açılış konuşması

e-    Kongreye katılan konukların konuşması

f-     Gereksinme duyulacak kurul ve komisyonların oluşturulması

g-    Çalışma raporunun okunması

h-   Mali raporun okunması

i-     Denetleme kurulu raporunun okunması

j-      Raporların aklanması

k-    Tahmini bütçe ve onaylanması

l-     Kararlar

m-  İlgili organlara adayların belirlenmesi

n-   Seçimler

o-    Kapanış

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]