SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI (SES) SİVAS ŞUBESİ

11. OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Sivas Şubemizin 11. Olağan Genel Kurulu 29/09/2023 tarihinde saat 13:00’da, Çarşıbaşı mahallesi paşa cami sokak Zeynep Zaimoğlu Apt.No:8, Kat: 4, D.No:12 Sivas/Merkez adresinde bulunan SES Sivas Şube toplantı Salonunda aşağıdaki gündemle toplanacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı; 07/10/2023 tarihinde, Pulur Mah. Arapşeyh Cad. No:22 Sivas/Merkez adresinde bulunan Sivas Öğretmenevi toplantı Salonunda saat 13:00’da aynı gündemle toplanacaktır.

 

GÜNDEM

a- Yoklama

b- Saygı duruşu

c- Divanın oluşturulması

d- Açılış konuşması

e- Kongreye katılan konukların konuşması

f- Gereksinme duyulacak kurul ve komisyonların oluşturulması

g- Çalışma raporunun okunması

h- Mali raporun okunması

i-  Denetleme kurulu raporunun okunması

j-  Raporların aklanması

k- Tahmini bütçe ve onaylanması

l-  Kararlar

m-İlgili organlara adayların belirlenmesi

n- Seçimler

o- Kapanış

 

SES SİVAS ŞUBESİ YÖNETİM KURULU

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]