Turistik Bölgelerdeki Sağlık Personel Eksikliği ve Kira Sorunu Yetmezmiş Gibi Şimdi de İş Yükünü Daha da Arttıracak Şekilde Okullar Polikliniğe Çevriliyor!

Facebook
Twitter
WhatsApp

Turistik bölgelerde özellikle mevsimsel olarak nüfus sayıları beş altı kat artan il ve ilçelerde aynı personel sayısı ile hizmet verilmektedir. Yılardır bu bölgelerde kamu sağlık kurumlarının sayısı ve niteliğini artan nüfus oranına göre planlanıp yatırım yapılmasını ifade ediyoruz. Yine tüm ülkede çalışan sağlık emekçisi sayısının OECD ortalamasının çok çok altında olduğunu dile getiriyor ve kadrolu güvenceli istihdam modeli ile açığın kapatılmasını talep ediyoruz.

Bugün Altınoluk’ta Hamiyet Ferudun Sözen İlkokulunun gelecek turistlerin sağlık hizmetlerinin aksamaması için 24 saat hizmet veren polikliniğe çevrildiğine dair bilgiye ulaştık, inanamadık. Bu bilgiyi teyit etmek için Edremit Devlet Hastanesi Başhekimliğini aradık ve Valilik emri ile bu uygulamanın başlatıldığını teyit ettik. Edremit Devlet Hastanesi mevcut çalışan sayısına herhangi bir personel takviyesi yapılmadan 24 saat çalışma şeklinde personelin görevlendirilerek hizmet vereceği bilgisi karşısında sağlık emekçilerini dinlenmeye hakkı olmayan adeta robotlar gibi değerlendiren, popülist mülki amirler olması gerçeği karşında hayrete düştük.   Bu kadarı da olmaz dediğimiz, gözümüz bunu da mı görecekti dediğimiz her şey oluyor.

Tüm yurttaşlara, göçmenlere, mültecilere, sığınmacılara, turistlere yani bu ülkede kalıcı veya geçici bulunan herkesin nitelikli sağlık hizmeti almasını en fazla savunan ve mücadelesini veren sendikayız. Ama aynı zamanda sağlık emekçilerinin de insani koşullarda çalışmasını, dinlenme hakkını kullanmasını istiyoruz. Bunun yolu da kamu sağlık kurumlarının sayısının ve niteliğinin artması ile yeterli personel istihdamı ile olabilir. Ama en önemlisi de tedavi edici değil toplumun hastalanmasını önleyecek koruyucu sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi esas olandır.

Deprem bölgesinde apartman altında dükkânlarda, cami altlarında, baraka gibi yerlerde açılan ASM’lerin nasıl işlevsiz hale getirildiğini gördük. Sağlık sistemi adeta enkaz altında kaldı. Halen Hatay başta olmak üzere birçok ilde sağlık sisteminin enkazı kaldırılmış değil.

Buradan bir kez daha sesleniyoruz. Savaş gibi olağanüstü durumlarda başvurulan bir yöntemle okulları polikliniğe dönüştürülmesine, az sayıdaki sağlık emekçisinin dinlenme ve izin hakları elinden alınarak angarya ve kötü çalışma koşullarında hizmet üretilmesine seyirci kalmayacağız.

Sağlık hizmetleri temel kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Kamu Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Yönetmeliği, hizmet kalite standartlarına aykırı bir şekilde ilkokul binasında güvenli, nitelikli bir sağlık hizmeti verilmesi mümkün değildir. Bu yanlıştan derhal vazgeçilmeli nüfus hareketleri dikkate alınarak, kadrolu güvenceli yeterli sayıda sağlık emek gücü istihdamı planlamasıyla sağlık emekçilerinin dinlenme hakkı gasp edilmemeli ve güvenli çalışma ortamlarında hizmet üretmeleri sağlanmalıdır. Konun takipçisi olduğumuzu tüm kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz. 23.06.2023

MERKEZ YÖNETİM KURULU

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]