Yetkilendirilmiş Yandaş Sendika İle Atanmış İdareciler İş Birliği İçinde Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Yetkimizi Gasp Ediyor! Susmuyoruz, Vazgeçmiyoruz!

Facebook
Twitter
WhatsApp

İzmir Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi işyeri sendika yetkimiz akla hayale gelmeyen yöntemler ile masa başında yapılan hile ve keyfi uygulamalar ile elimizden alınmıştır.

Bilindiği gibi 15 Mayıs tarihi kamu görevlileri arasında işyerlerinde yetkili sendikaların belirlendiği tarihtir. 15 Mayıs üye aidat kesinti listeleri üzerinden en fazla üyeye sahip sendika iş yerinde yetkili sendika olmaktadır. 15 Mayıs maaşları esas alınarak yapılan aidat kesinti listelerine göre 436 üye ile SES yetkili sendika olmuştur. 15 Mayıs aidat kesinti listeleri ile tespit tutanağına yazılan üyelerimizin sayısı birebir uyuşmakta ve herhangi bir yanlışlık bulunmamaktadır.

4688 sayılı kanununun Üyeliğin sona ermesi ile ilgili Madde 16- (Değişik: 24/6/2004-5198/2 md.) bölümünde

“Her üye üyelikten serbestçe çekilebilir.

Üyelikten çekilme, çekilmek isteyen kamu görevlisi tarafından, üç nüsha olarak doldurulup imzalanan üyelikten çekilme bildiriminin kurumuna verilmesi ile gerçekleşir. Kurum görevlisi, kayıt numarası ile tarih verilen çekilme bildiriminin bir suretini derhal üyeye vermek zorundadır. Kamu işvereni, bildirimin bir örneğini on beş gün içinde sendikaya gönderir.

Çekilme, kamu işverenine başvurma tarihinden başlayarak otuz gün sonra geçerli olur. Çekilenin bu süre içinde başka bir sendikaya üye olması halinde yeni sendikaya üyeliği, bu sürenin bitim tarihinde kazanılır.”

denilmektedir.

Bu konuda işleyiş şöyle olmaktadır. Bütün sendikalar yetki süreci yaklaşınca işyerlerinde üyeleme için bir rakabet içine girerler. Diğer sendikalardan istifa alıp sendikalarına üye yaparlar. Kanunda tanımlandığı gibi istifa formları evrak kayıta teslim edilir ve tek tek evrak kayıttan geçirilir. Yandaş sendika da, bizde, diğer sendikalarda tüm illerde aynı yöntemle istifa ve üyelik işlemlerini yürütürüz.

Ancak yetki alacağımızı anlayan yandaş sendika hastane yönetimi ile kola kola girip akla mantığa aykırı bir şikayet mekanizması işletmişler.  Kendilerinden ve diğer sendikalardan yasaya uygun bir şekilde 14 Nisan 2023 tarihi öncesi istifa edip daha sonra sendikamıza üye olan emekçilerin istifalarının geçersiz sayılmasını istemiştir.

Neymiş efendim? İstifa eden her üye kendi formunu kendisi evrak kayıta teslim edecekmiş… Bunlar kendileri formunu götürmemiş başkaları tarafından istifa formları evrak kayıta götürülmüş bu nedenle geçersiz sayılmalıymış?

Yandaş sendika tarafından yapılan başvuru üzerine İl Sağlık Müdürlüğü tarafından jet hızıyla muhakkik atanmıştır. Görevlendirilen muhakkik tek tek başka sendikalardan istifa edip bize üye olan ya da bizden istifa edip diğer sendikalara üye olan insanları yüz yüze görüşmek yerine yetki sürecini yandaş sendika lehine dönüştürmek için insanları telefonla arayarak süreci hızlandırmış ve şu soruları sormuştur:

İstifa formunda olan imza sizin mi?

Formunuzu siz mi evrak kayıta teslim ettiniz?

Bize üye olan arkadaşlarımızda; evet imzalar bize ait biz istifa ettik. Fakat formları sendika temsilcilisi götürüp evrak kayıta bıraktı demişler. Yani hiçbir yalan beyan olmamış olay olduğu gibi aktarılmıştır.

Ama bizden ve diğer sendikalardan istifa edip Sağlık Sen’e üye yaptırılanlar ise yalan beyanda bulunup biz evrak kayıta formlarımızı kendimiz teslim ettik diye güya beyan vermişlerdir. Bunun yönlendirilmiş bir yöntem olduğu işyerindeki herkes tarafından ve örgütlü diğer sendikalar tarafından da bilinmektedir.

Muhakkik güya bizim üyelerimizin beyanı üzerine; üyeliklerinin üzerinden bir ay geçtikten ve 15 Mayıs’ta da aidatları bize kesilmiş olmasına rağmen üyelerimizin eski sendikalarının üyesi olarak kalmasına kanaat getirildiğine dair görüş bildirmiştir.  Bu şekilde 37 üyemizin sendikamızda olan üyeliği iptal edilerek hastane yetkimiz elimizden alınmak istenmiştir. Hatta bununla da yetinmemişler. Sağlık Sen’den 14 Nisan öncesinde istifa edip ve hiçbir sendikaya üye olmayan iki kişide sağlık sen üyesi gibi gösterilerek yetki sayılarına etki etmesi sağlanmıştır.

Yapılan bu işlemin; ne kamu görevlileri sendikaları kanunu, ne işçi sendikaları kanunu, ne devlet personel başkanlığının sendika üyelikleri ile ilgili eskiden verilen görüşleri, nede herhangi bir yönetmelikte yeri yoktur. Olsa olsa evrak kayıt memuruna şahısların kendileri tarafından bizzat getirilmeyen istifa formlarını neden evrak kayıttan geçirdin gibi bir soru sorulabilir. Tüm işyerlerinde uygulama bu şekilde olduğu için bunun bile muhakkik atama konusu yapılması da abes olacaktır. Bunlar Ali Cengiz oyunlarıdır. İzmir şubemiz il birleştirme tutanakları tutulurken tekrar itiraz etmiş durumun düzeltilmesini talep etmişlerdir. Ancak oradan da bir sonuç alınmadığı için 23 Mayıs 2023 tarihinde Sağlık Bakanlığı genelinde tutulan yetki toplantısında konu MYK üyelerimiz tarafından dile getirilmiş ve düzeltilmesi talep edilmiştir.

Toplantıya katılan MYK üyemiz toplantıyı yöneten daire başkanları ve tüm sendikaların temsilcileri huzurunda şu soruyu sormuştur.

“Tüm sendika temsilcileri olarak sizler işyerinde üyeleme çalışması yaparken başka sendika üyesi iken sendikanıza geçmek isteyen birine Seyfi Demirsoy EAH’nde temsilcilerimizin yaptığı gibi istifa formu önce doldurtup sonrada üyelik formu doldurtmuyor musunuz? İstifa formlarını kişinin kendisi mi yoksa sendika temsilcisi mi götürüp evrak kayıta teslim ediyor?”

Bu soruya yetkiyi elimizden almaya çalışan sendikanın temsilcisi dahil diğer tüm sendika temsilcileri ile bakanlık adına katılan tüm yetkililer aynı cevabı vermiştir. “Evet tüm illerde aynı işlem yapılmaktadır” demişlerdir. Madem hepimiz hem fikiriz o zaman Bakanlıktan doğru yani en yetkili yerden doğru bu yanlışlığı düzeltelim diye ısrarlı talebimiz; İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılan telefon görüşmesi sonrası “ilde bu karar alındı biz karışamayız” denilerek kabul görmemiştir. Sendikası adına Sağlık Bakanlığı yetki toplantısına katılan ve İzmir’deki yetki toplantısına da bizzat katılmış olan bir sendika temsilcisi de ısrarla yapılan işlemin yanlış olduğunu İzmir’deki toplantıda da dile getirdiğini ifade etmiştir. Diğer sendikaların temsilcileri de uygulamanın haksız olduğunu ve durumun düzeltilmesi gerektiğini ifade etmişleridir.

Bütün belgeleri ile yetkili olduğumuza dair kanıtları sunmamıza rağmen ve haklılığımız istisnasız tüm sendikaların ve yetkili sendikanın temsilcileri tarafından kabul edilmesine rağmen düzeltme yoluna gidilmemesi kabul edilebilir bir durum değildir. İdare ile kola kola girip yetkimizi gasp eden sendikanın da toplantıda bulunan genel merkez yöneticileri haklılığımızı kabul etmelerine rağmen ilde yaşanan şikayet üzerine muhakkikin kararının uygulanması gerektiği gibi gayri ciddi bir dayatma yapmış ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri de bu doğrultuda karar vermiştir.

Yetki tutanakları imza dönemlerinde; işyerinde sorun çözülemez ise il yetki tutanakları birleştirme sürecinde çözülmeye çalışılır. Orda da çözüm olmaz ise en yetkili olan yerde bakanlıkta çözülmesi gerekir. Nitekim Ardahan ve Balıkesir illerinde eksik işlenen üyelerimiz toplantı sırasında yeni yetki tutanakları istenmiş ve düzeltme yapılmıştır. Fakat konu yandaş sendikanın bir işyerinde yetkisini kaybetmesi olduğunda Merkezi yetki toplantısına katılan bizler ve diğer tüm sendika temsilcilerinin taleplerine rağmen düzenleme yoluna gidilmemiştir. Yandaş sendikanın aleyhine olacak hiçbir düzeltme yapılmayan toplantıların böylece anlamsızlığını hep birlikte gördük.

Yaşadığımız bu sendikal hak ihlalini öncelikle Çalışma Bakanlığına ve İLO’ya bildireceğiz. Muhakkik atanmasına ilişkin yürütmenin durulması için idari dava sürecini başlatacağız. Eğer Çalışma Bakanlığı da yetki gaspına dur demez ise iş mahkemesine başvuracağız.

Fakat her şeyden önemlisi hukuksal süreçleri beklemeden fiili ve meşru mücadeleye devam edeceğiz. Genel merkezimiz ve İzmir Şubemiz açısından Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yetkili sendikayız. Yetkili sendikanın yapması gereken ne ise onu yapacağız. Hastane yönetimine ve yandaş sendikaya da meydanı boş bırakmadan sendikal faaliyet nasıl yapılır göstereceğiz. 25.05.2023

MERKEZ YÖNETİM KURULU

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]