Dersim Şubemiz: Sosyal Hizmetlerde Siyasi Kadrolaşmaya, Baskı, Sürgün ve Mobbinge Hayır!

Facebook
Twitter
WhatsApp

Dersim Şubemizin baskı, mobbing ve keyfi yer değişikliklerine karşı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü önünde yapmak istediği ancak il müdürlüğünün önüne polisin yığılmasıyla engellenen açıklama Sanat Sokağında gerçekleştirildi.

İl Müdürlüğünden Sanat Sokağına kadar yürüyüş gerçekleştiren Şubemiz adına açıklamayı yapan Dersim Şube Eş Başkanımız Kahraman Yürük şöyle konuştu: “Sosyal hizmetler kadın, çocuk, engelli ve yaşlılar başta olmak üzere sosyal hizmetlere ihtiyaç duyan kesimlere ayrımsız şekilde ücretsiz, eşit, nitelikli, kamusal ve anadilinde hizmet sağlaması gereken bir alan olarak, dünyanın bütün demokratik ülkelerinde uygulanmaktadır. Sendikamızın ve sendika üyelerimizin esas aldığı sosyal hizmet politikası da tüm demokratik hukuk devletlerinde uygulanan evrensel insan haklarını yücelterek ayrımsız, eşit ve demokratik hizmet vermeyi amaçlamaktadır. Sosyal Hizmetlerin doğru uygulanmasındaki sorunların yanı sıra sosyal hizmet emekçilerinin de sorunları gün geçtikçe artmaktadır. Mevcut iktidarın yönetim anlayışında, hükümetin vitrini olarak görülen Aile ve Sosyal Hizmetler, bu vitrin anlayışı ile yönetilmiş ve yönetilmektedir. Bu anlayışın bir sonucu olarak, sosyal hizmet alanının prensiplerini bilmeyen, mesleki yeterliliği olmayan, sosyal hizmet alanından gelmeyen, liyakatin zaten olmadığı üstten atamalar ile yöneticiler belirlenmektedir. Hal böyle olunca gelen yöneticilerin kısa süreli olması kaçınılmaz olmakta, buralar adeta bir basamak olarak kullanılmaktadır. Sık il müdürü değişimi mevcut sorunları çözümsüz hale getirip, muhatap konusunda sorun teşkil etmektedir. Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de bu durumdan fazlası ile nasibini almaktadır. İl Müdürleri ve İl Müdür Yardımcılarının siyasi sebepler ile çok sık değişmesi, var olan sorunlar çözülemeden yeni sorunları ortaya çıkarmış, gelinen aşamada geçmişten de gelen sorunların büyüyerek devam etmesi ve çözülememesi bu açıklamamızı zorunlu hale getirmiştir. İlimizde yaşanan sorunların başında sosyal hizmet emekçilerine uygulanan kötü muamele, mobbing gelmektedir. Sosyal hizmet emekçileri ellerinden gelen özveri ile çalışırken, idareciler tarafından uygulanan adaletsiz iş bölümleri, çalışanlar arasında ayrımcılık, çalışanın fikri dahi sorulmadan gerçekleştirilen keyfi yer değişimleri iş barışına zarar vermekte, iş verimini azaltmaktadır. Uygulanan adaletsizliğe sesini çıkaran arkadaşlarımız ise keyfi tutanaklar ve Pertek ilçesine sürgün tehdidi ile sindirilmek istenmektedir. Üyelerimiz mobbing ile yıldırılmaya çalışılırken, siyasi erke sırtını dayamış kimi kesimler ise korunup kollanmakta, soruşturma dosyalarının üstü örtülmekte, soruşturmalar şeffaf yürütülmemekte, soruşturmalarda ismi geçen, soruşturma kapsamında olan ve mağdur olan üyelerimize soruşturmanın akıbeti hakkında bilgilendirme dahi yapılmamaktadır. Maalesef kimi idarecilerin hitaplarının sert ve kaba olduğu, nezaket kurallarına uygun olmadığı yine sendikamıza iletilen sorunlar arasında bulunmaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında Mesleki tanımların net olmaması, adaletsiz iş bölümünün yanı sıra çalışanlara meslek dışı işlerin verilmesine, meslek çalışanlarının mesleki olmayan komisyonlarda görevlendirilmesine yol açmaktadır. Buradan sorunun muhataplarına bir kez daha sesleniyoruz: ✓ Personel arası ayrımcılığa, mobbinge, keyfi görevlendirilmelere son verilsin iş barışı sağlansın ✓ Personel görevlendirilmelerinde ve idareci atamalarında liyakat esas alınsın. ✓ Keyfi tutanaklara ve sürgün tehditlerine son verin! ✓ Mesleki alanımıza yönelik olmayan işlerde zorla çalıştırılmaktan vaz geçilsin. ✓ Soruşturmalar adil ve şefaf bir şekilde yürütülsün. Neredeyse ülkenin tamamında tüm bu sorunların temelini oluşturan siyasal kadrolaşmaya son verilsin. Kimse torpil ile korunup kollanmaksızın, adil ve eşit bir iş ortamında, ihtiyacı olan herkese nitelikli bir hizmet sunulmasına katkı sağlansın Gelinen noktada maalesef mevcut politikalar ihtiyacı değil, siyasi ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak yürütülmektedir. Oysa sosyal hizmetler alanı kamusal bir hizmet olarak sunulmalı, ihtiyaç duyan herkesin ayrımsız şekilde, ücretsiz, eşit, nitelikli ve anadilinde hizmete ulaşmasının sağlanması için politikalar üretilmelidir. Bizler Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak buradan bir kez daha, yetkilileri taleplerimizi duymaya, iş barışı için, nitelikli hizmet sunabilmek için, çalışanların sorunlarına kulak vermeye, birlikte hareket etmeye çağırıyoruz. Sosyal hizmet emekçilerinin sorunları çözülünceye kadar, emekçiler üzerindeki baskı, mobbing, keyfi görevlendirmeler son buluncaya kadar mücadelemiz devam edecek.”

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]