Antalya Şubemiz hastane randevusu alıp randevuya gidemeyen hastaların aynı branştan on beş gün boyunca tekrar randevu alamayacak olmasına tepki gösterdi.

Şubemiz adına açıklama yapan Antalya Şube Eş Başkanımız Şükran İçöz şöyle konuştu: “Sağlık Bakanlığı sistemin cezasını yine sağlık hizmeti almakta zaten zorlanan halka kesmek istiyor. Randevu alamayan yurttaşımız zorla oluşturduğu randevusuna mazereti nedeniyle gidemezse 15 gün içinde aynı branşta randevu alamayacak. Kamusal Sağlık hizmeti almak isteyenin önüne çıkartılan bir engeli daha kabul etmemiz mümkün değildir. Toplumun ve sağlık emekçilerinin ihtiyaçlarının çözümü için sistemi kolaylaştırmak yerine çıkmaza sürükleyen bakanlık bu uygulamadan derhal vazgeçmelidir. Sağlıkta Dönüşüm Programı ile piyasalaşan; hastayı müşteri, hastaneleri işletme, bizleri köle gören Türkiye sağlık sistemi; pandemi ve krizlerin etkisiyle gittikçe tıkanmaktadır. Sağlık sisteminin tıkanmışlığının çözümü için sistemi gözden geçirip değiştirmek yerine; bizlere şiddet, yoksulluk, istifalar, göç, liyakatsizlik, niteliksiz eğitim, performans dayatması, mobbing, baskılar halka ise evlerde oluşan sanal kuyruklar, aylarca sonrasına alınabilen randevular, gittikçe artan kalemlerle cepten ödemeler, ilaçların eczanelerde bulunamaması veya ücretli olması, kamusal sağlık hizmetlerini tüketen düzenlemelerle özel hastanelere teşvik, sağlıkta eşitsizlik reva görülmektedir. Koruyan değil hastalık üreten bu sistem daha fazla hasta, daha fazla hastalık ile kâr etmeyi hedeflerken, bizlere de mesleki tatminsizlik, daha yoğun geçen çalışma saatleri, daha uzun mesailer, mesai dışı çalışmalar, daha büyük duygusal yük olarak yansımaktadır. BEYAZ REFORM müjdesi ile gelen, bizlerin iş barışını bozan sağlık işini ekip işi olmaktan çıkaran yasanın halen sorunları çığ gibi büyürken, yeni bir düzenleme yapılıyor diye paylaşım yapan Sağlık Bakanlığı sistemin cezasını yine sağlık hizmeti almakta zaten zorlanan halka kesmek istiyor. Randevu alamayan yurttaşımız zorla oluşturduğu randevusuna mazereti nedeniyle gidemezse 15 gün içinde aynı branşta randevu alamayacak. Kamusal Sağlık hizmeti almak isteyenin önüne çıkartılan bir engeli daha kabul etmemiz mümkün değildir. Toplumun ve sağlık emekçilerinin ihtiyaçlarının çözümü için sistemi kolaylaştırmak yerine çıkmaza sürükleyen bakanlık bu uygulamadan derhal vazgeçmelidir. Sağlık sisteminin aksaklıklarının sorumlusu vatandaşlarımız değil AKP’nin uyguladığı sağlıkta dönüşüm programıdır. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak herkese eşit ulaşılabilir, nitelikli kamusal sağlık sistemi mücadelemizi sürdüreceğiz.”

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]