İMZA KAMPANYAMIZIN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ (TBMM) BAŞKANLIĞI’NA

Halktan, Emekten Yana Bir Bütçe İçin:

  • Kamu hizmetlerinin tasfiyesine, özelleştirmelere, Kur Korumalı Mevduat (KKM) sistemine aktarılan hazine garantilerine son verilmesini,
  • Kamu hizmetlerine ve yatırımlarına bütçeden ayrılan payın artırılmasını,
  • Sözleşmeli, taşeron, ücretli, vekil gibi hür türlü güvencesiz istihdama son verilmesini, tüm kamu emekçilerinin güvenceli-kadrolu istihdam edilmesini,
  • Toplumsal cinsiyete duyarlı bir bütçenin hayata geçirilmesini,
  • Tüm kamu emekçilerine insanca yaşamaya yetecek, yoksulluk sınırının üzerinde bir ücret verilmesini,
  • Vergide adaletin sağlanmasını, az kazanandan az çok kazanandan çok vergi alınmasını,
  • Gelir Vergisi birinci dilim oranının %15’ten %10’a düşürülmesini, vergi matrahının yükseltilmesini,

İSTİYORUZ.

İMZA KAMPANYASI

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]