Diyarbakır’da Üyelerimize Yönelik Silahlı Saldırıyı Kınayan Kurumlar: SES Halkın ve Emekçilerin Sendikasıdır. Azmettiricilere de Tetikçi Mafyalarına da Boyun Eğmeyiz!

Facebook
Twitter
WhatsApp

Amed Emek ve Demokrasi Platformu ile kentte bulunan birçok kurum ve siyasi parti Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Bölümü ek binasında yemek boykotu yapan üyelerimize ve sağlık emekçilerine yemekhane firması tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıyı kınadı.

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Bölümü ek binası önünde yapılan eylemde ortak açıklamayı yapan Amed Emek ve Demokrasi Platformu Dönem Sözcüsü ve TMMOB İKK Sözcüsü Alican Çetinkaya şöyle konuştu: “Sağlık emekçilerinin kesintisiz hizmeti sunması nedeniyle öğle veya akşam yemeği arası gibi tatilleri bulunmamaktadır. Artan ekonomik zorluklar nedeniyle emekçilerin bu yemeği yemekten başka çaresi yoktur. Aynı şekilde sağlık hizmeti alan hasta ve hasta yakınlarının önemli bir bölümünün de yoksul olması nedeniyle hastanelerde verilen yemeklerden başka çaresi maalesef yoktur. Uzun zamandır yemekler konusunda çalışanların şikayetleri hakkında bir çalışma yapılması yönünde bizlerden talepleri bulunmaktadır. Hastane yönetimi ile yapılan görüşmelerde yemeklerle ilgili sorunlar bildirilmiş ancak gelinen noktada sorunların giderilmesi yerine günden güne daha da bozulmaya doğru gitmiştir. Bildirilen ve yine gözlemler neticesinde tespit edilen sorunlar yemeklerin kalitesi, çeşitliliği, yeterli miktarda olmaması, hijyen ve yemeklerde istenmeyen objelerin bulunması, başka ülkelerde kullanımı bile yasak olan Pet tabak, plastik çatal kaşıkların   ısrarla kullanılmaya devam edilmesi, küçültülen yemekhanede mevcut masalarda kullanım sirkülasyonunu fazla olması, her kullanımdan sonra masalar temizlenmeden tekrar kullanılması başlıca sorunlardır. Gerek sağlık çalışanları gerekse de hasta ve refakatçileri açısından yemek sorunu sağlığı tehdit etme boyutundadır. Tüm bu sorunların muhatabı idarelerdir. Ancak idareler sorunu çözeceği yerde firmalar ve çalışanları bilinçli olarak karşı karşıya getirmektedir. Son olarak dün yemek boykotu yapmak isteyen sağlık emekçileri üzerine silah sıkılmış, arkadaşlarımız sadece şans eseri hayatta kalabilmişlerdir. Bu olayı azmettirenleri de biliyor, tanıyoruz. Ne bunlara ne de tetikçi mafyalarına boyun eğmedik bundan sonra da eğecek değiliz. İdareciler kendi sorumluluklarında olan hizmet ve görevleri, başkalarını aracı yaparak yerine getirme tavrından vazgeçmelidir. Hak arama ve meşru mücadele yürüten demokratik yapıların bu çalışmalarını engelleme fiili suçtur. SES halkın ve emekçilerin sendikasıdır. Bilinmelidir ki sağlık çalışanları yalnız değildir. Bizler bu kentin sivil toplum kuruluşları olarak şiddetin karşısında olduğumuzu ve emekçilerin hak arama mücadelesinin meşru olduğunu ifade ediyoruz. Buradan ilgililere görev ve sorumluluklarını tekrar hatırlatıyoruz.”

Açıklamayı düzenleyen kurumlar:

AMED KESK Şubeler Platformu

TMMOB

DİSK

Diyarbakır Tabip Odası

Diyarbakır Diş Hekimleri Odası

Diyarbakır Veteriner Hekimleri Odası

Diyarbakır SHUDER

DERMEZ

Anadolu Sağlık-Sen

DEV SAĞLIK-İŞ

Hekim Birliği

HEKİMSEN

HDP

DEVA Partisi

SAADET Partisi

EMEP

İHD

Diyarbakır Barosu

ÖHD

ROZA Kadın Dayanışma Derneği

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]