Ankara Şubemiz OHAL uygulamalarının son bulması ve hukuksuzca ihraç edilen önceki dönem Ankara Şube Eş Başkanımız Runa Temelli’nin görevine iade edilmesi talepleriyle bugün Eğitim-Sen 5 No’lu Şube önünde açıklama yaptı.

KESK MYK Üyeleri, Merkez Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve KESK Ankara Şubeler Platformu üyelerinin de katıldığı açıklamada KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik ve Eş Genel Başkanımız Hüsnü Yıldırım yaptıkları konuşmada OHAL uygulamalarının son bulması ve ihraç KESK üyelerinin bir an önce işlerine iade edilmesi için mücadeleye devam edeceklerini ifade ettiler.

Eylemde Şubemiz adına açıklama yapan Ankara Şube Eş Başkanımız Nazan Karacabey ise şöyle konuştu: “OHAL rejimi ve Cumhurbaşkanlığı Rejimi sonrası sendikamıza yönelik baskılarda kullanılan ihraç kararlarını kabul etmediğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. OHAL rejimi sonrası sağlık ve sosyal hizmet iş kolunda sendikamız üyesi 796 arkadaşımız ihraç edilmiştir;

* KHK’larla ihraç edilen arkadaşlarımızdan 336’sı (320 komisyon kararı ile 16’sı KHK ile iade edilmiştir) işlerine iade edilirken,

* Komisyon tarafından 244 arkadaşımızın başvurusu red edilmiştir,

* OHAL rejiminin ihraç yapılanması olan OHAL Komisyonunun önünde 216 arkadaşımızın dosyası beklemektedir.

OHAL Rejimi ve Komisyonunun adaletsizliği nedeniyle 6 arkadaşımız adaletin gerçekleştiğini görememiş ve hayatlarını kaybetmişlerdir. Vefat eden arkadaşlarımızın 3’ü için vefatları sonrası işlerine iade kararı verilirken, bir arkadaşımız için red kararı verilmiş, 2 arkadaşımızın dosyası beklemektedir. Kamuoyunda OHAL dönemi son bulduğu düşünülse de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sonrası OHAL rejimi kalıcı hale gelmiştir. OHAL’in devamını sağlayan 7145 sayılı Kanunun 26. Maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamesini dayanak yaparak işkolumuzda da keyfi ihraçların devamı sağlanmıştır. Bakan onayı, oluru ile Mart 2019 tarihinden itibaren Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve YÖK’e bağlı Üniversite Hastaneleri ve bağlı kurumlarda çalışan sağlık ve sosyal hizmet emekçileri ihraç edilmeye devam edilmiştir. Bu kapsamda OHAL’in resmi olarak kaldırıldığı günden bugüne 31 sendika üyemiz daha ihraç edilmiştir. Bu 31 arkadaşımızın 5’i işlerine iade edilirken, 26 arkadaşımızın itiraz süreci devam etmektedir. Pandemi dönemi sonrası Sendikamızın yürütmüş olduğu sağlık hakkı mücadelesi ve hükümetin pandemiyi yönetememe eleştirisi ve eylemleri nedeniyle hükümetin sendikamıza yönelik baskısı artarak devam etmiştir. Sendikamıza yönelik kumpas davaları, eski dönem ve yeni dönem yöneticilerimizin 35. Madde kapsamında ihraçlarında kullanılmıştır. Ankara Şube eski dönem yöneticilerimizden Erdal Turan’ın 27/05/2022 tarihinde ihracı sonrası, Sendikamız 8. ve 9. Dönem Ankara Şube Eş Başkanımız Runa Temelli de 17/11/2020 tarihinde gerçekleşen açığa alma işleminin sonrasında 28/07/2022 tarihinde 35. Maddeden ihraç edilmiştir. Runa Temelli hakkında, 8. ve 9. Dönem Şube Eş Başkan’ı olarak Sendikamızın almış olduğu eylemlere katılması nedeniyle birçok soruşturma açılmış ve yargılama kararı verilmiştir. Hakkında alınan yargılama kararı ve açığa alma kararları ile cezalandırılmak istenen Runa Temelli şimdi de 35. Maddeden ihraç ile karşı karşıya kalmıştır. Yöneticilerimiz hakkında iddia edilen suçlamalar sendikal mücadele kapsamındaki eylem ve etkinlikler olup burada cezalandırmak istenen sendikal mücadelemizdir. Bu nedenle sendikal faaliyet kapsamlarında eylem ve etkinlikler gerçekleştiren Geçici 35. Madde ile ihraç edilen önceki dönem Şube Eş Başkanımız Runa Temelli ve  ihraç edilen tüm arkadaşlarımızın işlerine iade edilmesini talep ediyoruz. Tüm bu baskılara karşın bu ülkenin onurlu kamu emekçileri olarak bu hukuksuzluklar karşısında boyun eğmeyeceğimizi, emekten ve demokrasiden yana bir  Türkiye yaratıncaya kadar  mücadele edeceğimizi buradan bir kez daha  tekrarlıyoruz.”

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]