Adana Şubemiz, Yüreğir Devlet Hastanesi’nde görevli Doktor Neslihan Üzer’e Başhekim tarafından uygulanan mobbing ve şiddete karşı hastane önünde açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İş yerlerinden her gün şiddet ve taciz haberleri alıyoruz. Günümüz Türkiye’sinde toplumun tüm kesimleri şiddet sarmalında kıvranırken ve AKP iktidarının yönetememe hali şiddete de çözüm bulamamışken sağlık alanında da sağlık emekçilerinin hasta ve hasta yakınlarından gördüğü şiddete, yaralanma veya ölümle sonuçlanan şiddet olaylarına henüz çözüm bulunamamışken çoğunlukla da kadın sağlık emekçilerinin erkek yöneticilerin mobbing ve şiddetine maruz kaldığı ortadayken basın açıklamamıza konu olay Yüreğir Devlet Hastanesi’nde kadın sağlık emekçisine karşı yaşanmıştır. Uzman Doktor Neslihan Üzer tüm Adana iline hizmet veren Yüreğir Devlet Hastanesi bünyesinde bulunan Adli Tıp Biriminde Adli Tıp Uzmanı olarak görev yapmakta iken Başhekim Haşim Onur Uluöz tarafından saldırıya uğramıştır. Adli Tıp Biriminin kurucusu ve sorumlusu iken yetkileri elinden alınmıştır, bu yetmiyormuş gibi kendisine bağlı olarak hizmet veren birimlerde görevli personele de hukuksuz talimatlar verilerek hizmet sunması imkansız hale getirilmiştir, son iki aydır da personele ve kendisine yönelik mobbing sınırını aşan, saldırı içeren davranışlarda bulunulmuştur. Son olarak Dr. Neslihan Üzer 17Ağustos.2022 tarihinde yaşanılanları anlamak ve çözüm bulmak amacıyla gittiği Başhekimlik odasında Başhekim Haşim Onur Uluöz tarafından kolunu bükme, karnına yumruk atma, yerde sürükleyerek dışarı atmaya çalışma şeklinde fiziksel saldırıya ve ayrıca hakaret ve aşağılanmaya maruz kalmıştır. Saldırıya uğrayan kadın doktorumuz adli ve idari olarak işlem başlatmasına rağmen aynı hastanede aynı başhekimle çalışmaya devam ettirilmiştir. Sosyal medya ve basın aracılığıyla manipülasyonların ve idari baskının artarak devam etmesi üzerine 6284 sayılı yasa kapsamında Başhekim Haşim Onur Uluöz’e bir ay koruma kararı verilmiştir. Mahkemenin koruma kararına rağmen erkek egemen zihniyet kendini ortaya koymuş ve kadın mağdur yerine saldırgan olan, atanmış olan ve erkek olan korunmuştur. Yüreğir Devlet Hastanesi’nde Adli Tabiplik Hizmetlerinin sorumlusu olan, Çocuk İzlem Merkezinin tek konsultan hekimi olarak görev yapan Uzm. Dr. Neslihan Üzer ile şiddetine maruz kaldığı Başhekim Haşim Onur Uluöz’ün aynı ortamda çalışma koşulları ortadan kalkmıştır. Buna rağmen İl Sağlık Müdürlüğü kadın hekime şiddet uyguladığı kesin olan Başhekim hakkında hiçbir işlem yapmamıştır. Ve hatta mağdur olan kadın doktor hakkında soruşturma açmış ve görev yeri değişikliği önermiştir. Oysaki yasal olarak adli tıp hizmetlerinin sorumlusu adli tıp uzmanı olmalıdır. Ve Yüreğir Devlet Hastanesi’nin tek adli tıp uzmanı Doktor Neslihan Üzer’dir. Adli tıp bir uzmanlık alanıdır ve görev tanımı bellidir. Hiçbir kurum, kişi veya makam adli tıp uzmanını görev alanı dışında görevlendiremez. İl Sağlık Müdürlüğüne soruyoruz:

  1. Kadın sağlık emekçisine şiddeti belgelenmiş olan Başhekim hakkında idari bir yaptırım uygulayacak mısınız?
  2. Mahkemenin vermiş olduğu koruma kararının uygulanabilmesi için ne yaptınız?
  3. Görevini yapması engellenen adli tıp uzmanını işini yapmasını sağlayacak mısınız?
  4. Sağlıkta performans yeni adıyla teşvik ödeme sistemi iş barışını bozan bir düzenleme olduğu gerçeği bir yana, tüm bu olaylar nedeniyle, kadın hekim arkadaşımızın yaşadığı ekonomik kaybı karşılayacak mısınız?

Tüm bu sürecin takipçisi olacağız. Neslihan Üzer yalnız değildir. Sağlıkta şiddete hayır, kadına şiddete hayır, liyakatsız idarecilere hayır. Kadına şiddet politiktir, sağlıkta şiddet politiktir. Bizler Yüreğir Devlet Hastanesi’nde yaşanan bu şiddet olayının idari soruşturma ve yargılama konusu olduğunu biliyoruz. Şiddet nereden, kimden ve kime gelirse gelsin şiddete karşı olduğumuzu yineliyoruz.”

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]