15 Haziran’da geniş katılımla gerçekleştirilen iş bırakma eylemine imza atan sağlık emek ve meslek örgütleri Türk Tabipleri Birliği’nde (TTB) bir araya gelerek sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin sorunları ve çözüm önerileri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Türkiye’de sağlık ortamının son durumu üzerine görüşlerin paylaşıldığı toplantıda sağlık alanındaki geniş birlikteliğin ve ortak iradenin önemine dikkat çekildi. Sağlık emek-meslek örgütlerinin temsilcileri önümüzdeki dönemde de haklar alınıncaya kadar ortak mücadeleye devam etme kararlılığını dile getirdi.

Eş Genel Başkanımız Hüsnü Yıldırım’ın katıldığı toplantıda TTB, Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası (BDS), Genel Sağlık İşçileri Sendikası (Genel Sağlık-İş), Hekim Birliği Sendikası ile Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası (Hekim Sen) yöneticileri yer aldı.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]