Ceza Yönetmeliği İptal Edilsin, Sağlık Emekçilerinin ve Halkın Yararına Birinci Basamak Sağlık Sistemi Kurulsun Talebiyle İş Bıraktık

Facebook
Twitter
WhatsApp

Aile Hekimliği Ceza Yönetmeliği’nin birinci yıl dönümünde bütün illerde sağlık emek ve meslek örgütleriyle birlikte 30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde iş bıraktık.

İş bırakma eyleminde Ankara’da Sağlık Bakanlığı önünde illerde ise il ve ilçe sağlık müdürlükleri önleri ile iş yerleri önünde açıklamalar yapıldı.

Sağlık emek ve meslek örgütleriyle birlikte Sağlık Bakanlığı önünde yapılan ve siyah balonların uçurulduğu eylemde sendikamız adına açıklama yapan Eş Genel Başkanımız Hüsnü Yıldırım şöyle konuştu: “Türkiye’nin dört bir yanında iş bırakan ve eylemde olan sağlık emekçilerini selamlıyorum. Sendika olarak birinci basamakta yaşanan dönüşüm sürecinde yaşanabilecek sorunları anlattık, halkımızla, yetkililerle paylaştık. Dönem dönem yaşanan sorunlar için kısmi düzeltmeler yapıldı. Ama geldiğimiz noktada yaşanan sorunlar had safhada, Aile Sağlığı Merkezi emekçileri isyanda. ASM emekçilerinin sorunları için defalarca eylem yaptık ama sağlık emek ve meslek örgütleri olarak Sağlık Bakanlığı’na anlatamadık, bizlere randevu bile verilmedi. Yaşanan sorunların çözümü için, koruyucu sağlık hizmeti politikasının hayata geçmesi için her türlü görüşmeye açığız. Aile Hekimliği Ceza Yönetmeliği iptal edilinceye kadar, ASM emekçilerinin sorunları çözülünceye kadar, emekçilerin ve halkın örgütlü kurumları aracılığıyla hizmetlerin üretilmesinden sunulmasına kadar karar alma mekanizmalarında yer aldığı bir sistem oluşturuncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz.”

İllerde yapılan eylemlerde okunan basın açıklaması metni için tıklayınız 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]