Kars Kafkas Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde görev yapan bir hekimin önceden de kendisini hasta yakını olarak tanıtıp tehdit eden bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğraması üzerine hastane çalışanları 7 Haziran 2022 günü iş bıraktı.

Hastane önünde yapılan basın açıklamasına Kars Temsilcilik yöneticilerimiz ve üyelerimiz ile TTB Merkez Konseyi üyesi Onur Naci Karahancı da katıldı.

Basın açıklamasında konuşan Onur Naci Karahancı, Kars’ta yaşanan saldırının sağlıkta şiddete karşı yürütülen mücadelenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğini söyledi. TTB’nin TBMM’ye sunduğu sağlıkta şiddet yasa tasarısının kabul görmediğini hatırlatan Karahancı, son düzenlemelerin de kadük kaldığını kaydetti ve 2020’de 12 bine yakın beyaz kod verilerinin 2021’de 30 binlere vardığını belirtti. Sağlık Bakanlığı’nın 2022 verilerini paylaşmadığını, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının hakları konusunda da hiçbir adım atmadığını ifade eden Karahancı, gerek sağlıkta şiddetin son bulması gerekse de hakları için mücadeleden bir adım bile geri atmayacaklarının altını çizdi.

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]