Emeğimizin Hakkını Alacağımız Sağlıklı Bir Gelecek İçin G(ö)REV’deydik!

Facebook
Twitter
WhatsApp

Sağlık emekçileri, TBMM Genel Kurulu’na sunulan sağlık emekçilerinin haklarını gasp eden yasa teklifine karşı sendikamızın, Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) ve sağlık emek-meslek örgütlerinin çağrısıyla 15 Haziran 2022 günü bütün illerde iş bıraktı.

Hastaların ve hasta yakınlarının da büyük destek verdiği iş bırakma eylemi kamuoyunda ve basında da oldukça geniş ses getirdi.

İş bırakan sağlık emekçileri il sağlık müdürlükleri, hastaneler ve iş yerleri önlerinde açıklamalar gerçekleştirdi. Açıklamalarda yasa tasarısının hem sağlık hizmetini üretenler hem de toplum gözünde hükümsüz olduğu vurgulanırken, “Tüm Türkiye’de hakları için, mesleğinin onuru için bir araya gelen sağlık emekçileri olarak, sağlığı üreten tüm bileşenler olarak biliyoruz ki emeğimizin hakkını aldığımız, sağlıklı bir geleceği birlikte inşa edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

Sağlık emek ve meslek örgütlerinin ortak açıklaması için tıklayınız

Sendikamızın değerlendirmesi için tıklayınız

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]