1 Mayıs İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nde milyonlar yoksulluğa, savaşa karşı alanlarda bir araya gelerek ‘Bu düzen böyle gitmez! Birlikte değiştireceğiz’ mesajı verdi.

Milyonlar başta büyük kentler olan İstanbul’da Maltepe’de, Ankara’da Tandoğan Meydanı’nda, İzmir’de Gündoğdu Meydanı’nda, Diyarbakır’da İstasyon Meydanı’nda, Adana’da Uğur Mumcu Meydanı’nda, Van’da Musa Anter Parkı’nda olmak üzere bütün kentlerin meydanlarında ‘kapitalist barbarlığa karşı yeni bir toplumsal mümkün’ diyerek bir araya geldiler.

İstanbul’da DİSK-KESK-TMMOB-TTB-TDB başkanlarının katılımıyla Maltepe’de gerçekleşen mitingde KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik bir konuşma yaparak ‘Geçinemiyoruz’ diyen milyonların sesini 1 Mayıs’a taşıdı.  Emek ve demokrasi mücadelesinde hayatını kaybedenleri anarak konuşmasına başlayan Bozgeyik Gezi davasında tutuklananları selamladı, ‘Biz bugüne kadar fazlası ile fedakârlıkta bulunduk, karşılığında daha fazla açlık, yoksulluk ve daha fazla işsizlik aldık. ARTIK YETER! Milyonlar artık yeter diyor! Bu düzen böyle gitmez! Birlikte değiştireceğiz! Eşitlik, özgürlük, adalet, barış, demokrasi ve laiklik için mücadeleyi büyüteceğiz!’ dedi.

KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik’in 1 Mayıs İstanbul Maltepe Mitingi konuşması aşağıdadır:

Merhaba; hayatı var edenler, üretenler, kışları bahara çevirenler,

Merhaba, emeği, alınteri, ekmeği ve onurlu bir gelecek için mücadeleyi büyütenler,

Merhaba, iktidarın korkulu rüyası kadınlar, gençler,

Merhaba, KHK’larla haksız, hukuksuz bir şekilde ihraç edilen ve adalet arayışından vaz geçmeyenler,

Merhaba, tarifsiz bedellere rağmen savaşa karşı barış mücadelesini yılmadan, usanmadan büyüten Cumartesi ve Barış Anneleri,

Merhaba, her zaman omuz omuza yürüdüğümüz dostlar…

Nazım’ın dediği gibi, ;

Paranın padişahlığını,

karanlığını yobazın

ve yabancının roketini yenecek işçi sınıfına selâm!

Selam faşizme boyun eğmeyenlere!

Selam ülkenin aydınlık yüzü Gezi direnişçilerine!

Hoşgeldiniz! Hun Bi Xer Hatin!

Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günümüz 1 Mayıs kutlu olsun.

Hakları için, eşitlik ve özgürlük için, sömürüsüz bir dünya ve ülke için yaşamlarını yitirenleri sevgi ve saygıyla anıyor, anılarına bağlı kalacağımızın sözünü bir kez daha veriyoruz.

Yoldaşlar,

Heval No,

Aylardır ülkenin dört bir yanında kamu emekçisi, işçisi, asgari ücretlisi ile emeklisi, işsizi, kadını, EYT’lisi, küçük esnafı, çiftçisiyle GEÇİNEMİYORUZ mitingleriyle sesimizi duyurmaya çalışıyoruz.

Zamlar, hayat pahalılığı artık işkenceye döndü.

Genç işsizlik aldı başını gidiyor. Çocuk işçiliği her geçen gün yaygınlaşıyor. İşçi cinayetlerinde adeta katliam yaşanıyor. Eğitimden sonra sağlık politikaları da dibe vurdu. Pandeminin ağır yükünü büyük bedellerle omuzlayan sağlık emekçileri bıçak kemikte diyor.

Her şeye zam gelirken artmayan, yerinde sayan tek şey bizim maaşlarımız! İktidar attığı her adımda emekçileri, bizleri yok sayıyor, faizden, ranttan beslenen, sermayenin çıkarlarını kolluyor.

Başta kadın emekçiler olmak üzere tüm emekçilere gittikçe daha güvencesiz bir çalışma yaşamı dayatılıyor. Kadın işsizliği ve güvencesiz, kayıt dışı çalışma ortamlarında taciz, şiddet ve mobbing her geçen gün artıyor.

Kapitalizmin yarattığı ekolojik yıkımın, patriyarkanın, göçün ve mülteciliğin ağır sonuçları karşımıza daha fazla ölüm ve yıkım, daha fazla yerinden göç, daha fazla açlık olarak çıkıyor.

Bereket fışkıran topraklarımızda tarım, çiftçilik, besicilik adım adım bitirildi. Sanayiden sonra tarımda da bu iktidar döneminde dış sermayeye bağımlı hale getirildik. Ciddi bir gıda krizi ile karşı karşıyayız.

Yoldaşlar,

Bizden alınan vergiler savunma ve güvenlik adı altında silahlanmaya, teşvik-vergi affı olarak sermayeye, patronlara harcanıyor.

Savaş politikasıyla, sınır içi ve sınır dışı operasyonlarla ülkenin değil kendi bekalarını kurtarmayı amaçlıyorlar.

Kürt sorununda çözümsüzlük ve imha siyasetiyle kendi bekalarını garantiye almayı hedefliyorlar. Rant ve sömürü düzeni, oligarşik yapılar devam etsin istiyorlar. Çıkarlarını korumak için karanlık odaklar, militarist yapılar hep olsun istiyorlar.

Emekçiler savaş değil barış istiyor. Gençlerimizin çatışmalarda yaşamlarını yitirmesine artık yeter diyoruz.

Kayyumlara, ihraçlara, adaletsizliğe, tekçiliğe, militarizme, cezaevlerindeki insanlık dışı uygulamalara, tecride Edi Bese diyoruz.

Yoldaşlar, dostlar, heval no,

Biz bugüne kadar fazlası ile fedakârlıkta bulunduk, karşılığında daha fazla açlık, yoksulluk ve daha fazla işsizlik aldık. Ama ARTIK YETER!

Eşitlik, özgürlük, adalet, barış, demokrasi ve laiklik için artık yeter diyoruz.

Sabrımız tükendi, biraz olsun nefes almak istiyoruz.

Bunun için:

 • Tüm Tüketim Maddelerine Yapılan Zamlar Geri Alınsın! Tüketim maddelerindeki KDV tamamen kaldırılsın!

 • Vergi adaletsizliğine son verilsin!

 • Akaryakıt ürünlerinde ÖTV ve KDV sıfırlansın!

 • Kamu Özel İş birliği Projeleri, Döviz Garantili İhaleler sonlandırılsın!

 • Maaşlarımız-ücretlerimiz insanca yaşamaya yetecek seviyeye çekilsin!

 • Herkese güvenceli istihdam sağlansın, tüm güvencesiz çalıştırma biçimlerine son verilsin!

  • Gerçek bir toplu sözleşme ve grev mekanizması oluşturulsun!

  • Hukusuzca ihraç edilenler derhal görevlerine iade edilsin, geriye dönük mağduriyetleri giderilsin!

  • Cinsiyetçi politikalara son verilsin, ILO’nun 190 sayılı sözleşmesi imzalansın!

  • Savaş politikaları değil barış ve diyalog yolu esas alınsın!

  Biliyoruz, yapmayacaklar, ama yaptıracağız!

  Gitmek istemeyecekler, göndereceğiz!

  Hesap vermeyecekler, hesap soracağız!

  Çünkü bizler yaşamı kuranlarız.

  Çünkü işçiler, emekçiler direniyor.

  Çünkü kadınlar, erkek egemen düzene karşı mücadele ediyor.

  Çünkü gençler direniyor…

  Çünkü eşitlik, özgürlük, barış ve demokrasi için Kürtler, Aleviler, yok sayılanlar, ötekileştirilenler direniyor!

  Toprağına, suyuna, deresine sahip çıkanlar direniyor!

  Umudumuzu diri tutanlara, baharı ve aydınlık günleri müjdeleyenlere bir kez daha selam olsun!

  Gezi ruhuna selam olsun!

  Mehmet Ayvalıtaş’a, Abdullah Cömert’e, Ethem Sarısülük’e, Ali İsmail Korkmaz’a, Ahmet Atakan’a, Berkin Elvan’a, Medeni Yıldırım’a selam olsun!

  Birleşirsek değişir ve güzelleşir dünya!

  Birleşirsek kurulur savaşsız, sınıfsız ve sömürüsüz bir dünya!

  Birleşeceğiz, bu düzeni değiştireceğiz!

  Yaşasın 1 Mayıs!

  Yaşasın Yek Gûlan!

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]