Genel Merkezimizin programladığı işyeri temsilcileri eğitiminin ilki 12-13 Mart 2022 tarihlerinde Sivas’ta yapıldı. Eğitime 35 işyeri temsilcimiz katıldı.

2 günlük eğitimde;

Emek Mücadeleleri Tarihi SES ve KESK Tarihine Kısa Bir Bakış  (Menderes TUTUŞ)

Toplumsal Cinsiyet (Ezgi ÇELİK)

Sağlık Politikaları, Sağlık Emek Gücü (Prof.Dr.Mehmet ZENCİR)

Örgütlenme Stratejileri ve İşyeri Temsilcilerinin Görev ve Sorumlulukları, İşyerlerinde İletişim (M.Sıddık AKIN)

Örgütlenme atölyesi (olgu/senaryo üzerinden yerel sorunların çözümüne odaklanma) (M.Sıddık AKIN-Menderes TUTUŞ)

Sunumları yapıldı.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]