Sağlık emekçilerinin eylemlilik süreci kapsamındaki Beyaz Buluşmaları 20 Mart 2022 günü Mersinde gerçekleşti. Toplantıya Eş Genel Başkan Hüsnü YILDIRIM ile Adana, Hatay, Mersin şube yönetim kurulu üyeleri ve üyeler ile Sağlık emek meslek örgütleri yönetici ve üyeleri katıldı.

Eylem ve etkinlikler sürecine ilişkin bir aktarım yapılmasının ardından Dr. Ömer Özkan Özdemir sağlık emekçilerinin özlük haklarına ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. Sunumların ardından forum bölümüne geçildi; yürütülen mücadele süreci, sağlık emek-meslek örgütlerinin temsilcileri ve katılımcılar tarafından birlikte mücadelenin önemi siyasi iktidarın sağlıkta yaratığı yıkım politikalarını geldiği nokta ve yeni mücadele önerileri ile son buldu.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]