KESK Amed Şubeler Platformu: Sosyal Hizmetlerde Taciz, Usulsüzlük, Hırsızlık ve Mobbing Son Bulsun!

Facebook
Twitter
WhatsApp

KESK Amed Şubeler Platformu sosyal hizmetlerde taciz, yolsuzluk, usulsüzlük ve mobbinge ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler il Müdürlüğü önünde açıklama yaptı.

Platform adına açıklamayı yapan Amed Şube Kadın Sekreterimiz Fatma Yıldızhan şöyle konuştu: “Sosyal hizmetler başta kadın ve çocuk olmak üzere engelli, yaşlı vb. dezavantajlı kesimlerin toplumsal yaşamda kendilerini var etmelerine destek olma biçimidir. Devletli toplumdan önce de bu destek ve dayanışma biçimi hep var olmuştur. Ancak kapitalizm ve ulus devlet biçimi; kontrol edilebilir yoksulluk inşa ederek kadını, çocuğu, engelliyi, yaşlıyı ve daha birçok kesimi dezavantajlı duruma getirip varlığını devam ettirmek istemektedir. Tüm bunların yansıması olarak da sosyal hizmetler, iktidarların toplumsal yaşama müdahale ve toplumu yeniden şekillendirme amaçlarını en rahat uyguladıkları alanlardan biridir. Toplumsal yaşamın yeniden dizayn edilmesinde de kuşkusuz kadınlar başta gelmektedir. Kadının tahakküm ve kontrol altına alınmasını bu nedenle hayati önemde görmektedirler. AKP/MHP iktidarının İstanbul sözleşmesinden çekilmesi tesadüf değildir. Günde yüzlerce kadının fiziksel, ruhsal, duygusal, ekonomik şiddete maruz kaldığı, cinsel taciz ve saldırıya uğradığı ve her gün en az bir kadının katledildiği gerçekliği varken bu sözleşmeden çekilmek; cezasızlığı ve kadına yönelik suç işlemeyi cesaretlendirmektedir. *Cezasızlık, işyerlerinde kadın çalışanlara yönelik tacizi arttırmakta ve bu suçun üzerinin örtülmesine neden olmaktadır. Yıllardır Diyarbakır aile ve sosyal hizmetler il müdürlüğü ve bağlı kuruluşlarında görev yapan birçok idareci hakkında kadına yönelik taciz konusundaki iddiaların bir kısmına soruşturma dahi açılmamış, açılan soruşturmaların da bir şekilde üstü kapatılmıştır. Hakkında bu iddialar olan kişiler, idarecilik yapmaya devam etmekte hatta mağdur olan kadınların yerleri değiştirilmekte, şikâyetlerinden vazgeçmeleri için tehdit edilmektedir. Çalışma arkadaşlarını ziyaret etmek için kuruluşa giden kadın çalışanı, güvenlik görevlisi zoruyla kurumdan çıkararak hakaret eden idareci, halen bu koltuğu işgal etmeye devam etmekte, sabah kahvaltı yapılıyor bahanesiyle kadın çalışanların fotoğrafını çekmektedir. *Kurumdaki birçok idareci hakkında usulsüzlük, kuruma ait hurdaları satma gibi suçlar nedeniyle soruşturma açılmış ancak bu kadar zaman geçmesine rağmen bir sonuç çıkmamış olup bu kişiler halen idareci koltuğunda çalışmaya devam etmektedir. *Bütün bu usulsüzlüklerin yanında, kendilerine yandaş olmayan ve mesaiye on-on beş dakika geç kalan kadın çalışanlar başta olmak üzere birçok çalışana soruşturmalar açılmakta, yer değişikliği ile tehdit ve mobbing uygulanmaktadır. Kurumda taciz ve yolsuzluk yapanlar korunuyorken, onuruyla çalışan sosyal hizmet emekçilerinin ise hiçbir gerekçe gösterilmeden görev yerleri değiştirilmektir. *Kurumda koruma ve bakım altında olan kız çocuklarının dolaplarına, çocukların izni alınmadan bizzat il müdürü tarafından girilmekte, çocukların giydiği elbiselere bakılmakta ve çocuklara hakaret edilmekte, mahremiyetin ihlali suçu işlenmekte ve çalışanlar rencide edilmektedir. Bizler Diyarbakır Valiliği ve Aile, Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nı bu iddiaları aydınlatmak ve kamuoyuyla paylaşmak üzere göreve çağırıyor, bir an önce bu sorunların çözülmesini talep ediyor, kadınların ve tüm emekçilerin yanında olduğumuzu, hizmet veren emekçilerin ve hizmet alanların hakkını her zaman savunacağımızı, konunun takipçisi olacağımızı, yukarıda ifade ettiğimiz konulara ilişkin kiminle ilgili olursa olsun elinde bilgi ve belge olan çalışanların bize ulaştırmasını beklediğimizi, sonuç olarak bizi ve kadınları muhatap alıncaya kadar mücadeleyi yükselteceğimizi, taciz, usulsüzlük, hırsızlık ve mobbinge karşı hep burada olacağımızı belirtiyoruz.”

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]