1 Aralık 2021 tarihinde hekim ve diş hekimlerinin emeklilik ve maaşlarında iyileştirme yapılmasını öngören düzenleme, özel hastane patronlarının baskıları neticesinde 3 Aralık itibari ile geri çekilmişti. Bizler, hekimler ve diş hekimlere yapılan iyileştirmenin yeterli olmasa da olumlu bir adım olduğunu, yapılan bu göreceli iyileştirmenin çalışılan sağlık kurumuna, bağlı bulunulan sosyal sigortaya, aile hekimliği sözleşmesine bağlı çalışma gibi durumlara göre değişiklik göstermemesi gerektiğini, bununla birlikte bu iki meslek grubu dışında kalan tüm sağlık emekçileri için maaşta ve emeklilikte iyileştirme yapılması gerektiğini yaptığımız açıklamalar eylem ve etkinliklerle dile getirmiştik.

Sağlık emekçilerinin taleplerine kulak tıkayan iktidarın önümüzdeki günlerde yeni bir düzenleme yapacağı duyumları gelmektedir. Sağlık emekçilerinin sabrı tükenmiş durumdadır. Yeniden dağın fare doğurmasına, yetersiz-günü birlik düzenlemelere tahammülümüz yoktur. Buradan Sağlık Bakanlığı’nı yeniden uyarıyoruz; tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçileri için döner sermaye performans uygulamalarının kaldırılarak yoksulluk sınırı üzerinde emekliliğe yansıyan temel ücret verilmesi ve bunun üzerine eğitim durumu, mesleki risk, kıdem vb durumuna göre maaş skalasının belirlenmesi,  3600’den başlayarak kademeli olarak 7200 ek gösterge verilmesi, Covid-19’un iş kazası ve meslek hastalığı sayılması ve yıpranma payı taleplerimiz bir an önce hayata geçirilmelidir.

Bu vesileyle 14-15 Mart tarihlerinde gerçekleştireceğimiz iş bırakma eylemine tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin katılımı için çağrımızı yeniliyoruz.

Haklarımızı alıncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz. 03.03.2022

MERKEZ YÖNETİM KURULU

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]