Yoksulluk sınırı üzerinde emekliliğe yansıyacak temel ücret, 3600-7200 ek göstergenin kademeli olarak düzenlenmesi, yıpranma payı ve Covid-19’un iş kazası ve meslek hastalığı sayılması talepleriyle bugün bütün illerde iş bırakarak, açıklamalar gerçekleştirdik.

Acil, yoğun bakım, çocuk acil ve yoğun bakımı, onkoloji, diyaliz ve Covid-19 servisleri dışında gerçekleştirdiğimiz iş bırakma eylemine katılım ve destek büyük oldu.

Birçok ilde ise açıklamalarımız valilik ve polis engellemesine rağmen gerçekleştirildi.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]