2022-2023 dönemini kapsayacak TİS görüşmeleri kapsamında 13-16 Ağustos arası işkolu talepleri üzerine konfederasyonlar,  işkolu yetkili sendikanın sunduğu talepler üzerinden işveren (devlet) ile talepler üzerinden her başlığa dair görüşmeler yapılacaktır. Konfederasyonumuz KESK işkolu taleplerimizle ilgili ekteki raporumuz doğrultusunda masada görüşlerimizi ifade edecektir. Yetkili sendikanın uygun ya da eksik görmediğimiz taleplerini sendikamızın belirlediği talepler doğrultusunda masada savunacaktır. Ayrıca çalışma yaşamanın demokratikleşmesi, sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin bazı talepleri, baskılarla ilgili yetkili sendikanın hiç dile getirmediği talepler dile getirilecektir.

 

Rapora ulaşmak için >>>

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]