Pandemiden en çok etkilenen alanlardan biri olan birinci basamakta sorunlar katlanarak devam etmektedir. Son dönemlerde aile hekimleri ve aile sağlığı merkezi çalışanlarının Covid-19 aşısı ek ödemesinden faydalandırılmamasına karşı sorunlarımızı giderebilmek için hukuksal bir mücadele hattı ördüğümüz alana özgün TİS taleplerimizi masaya taşıdığımız ve Sağlık Bakanlığı’na yazılı taleplerimizi ilettiğimiz bir zamanda 29 Haziran’da yeni bir hukuksuzluk örneği olan Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme yönetmeliği ile karşı karşıya kaldık.

SES olarak tüm bu sorunlara karşı bu süreçte de etkili bir karşı duruş sergilemek için çaba harcamaktayız. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin sorunlarına karşı yapılacak eylem ve etkinlikler konusunda örgütümüzün sahadan gelen görüş ve önerileri ile taslak bir program hazırlanmıştı. Sorunlarımızın giderek daha da artmıştır. Birinci basamak sağlık hizmetleri ve koruyucu sağlık hizmetleri bu yönetim yapısı ve yönetim anlayışı ile bitirilme noktasına getirilmiştir. Birinci basamakta çalışan ve sendikamıza üye olan hekimlerimiz ve aile sağlığı çalışanlarımız ile yapılan toplantı sonrasında yapılan değerlendirmeden sonra Merkez Yönetim Kurulumuz, alanımızda örgütlü AHEF, AHESEN, Birinci Basamak Dayanışma Sendikası, Genel Sağlık İş ve TAHUD tarafından alınmış olan iş bırakma kararının desteklenmesini kararını almıştır. Bu nedenle 16 Ağustos’ta iş bırakma kararını destekliyor ve örgütlü olduğumuz tüm birimlerde iş bırakma kararı aldığımızı ilan ediyoruz. İş bırakma kararımız yalnızca ek ödeme yönetmeliğine karşı alınan bir karar olmayıp, birinci basamak sağlık hizmetlerinin yeniden organizasyonu, birinci basamak sağlık hizmeti üreten sağlık emekçilerinin ekonomik ve özlük haklarının yeniden düzenlenmesi, birinci basamağa ayrılan sağlık bütçesinin artırılması için hükümete bir uyarıdır.

Bu kapsamda;

 16 Ağustos’ta örgütlü olduğumuz her ASM’de iş bırakılması, bu hafta boyunca 20 Ağustos tarihine kadar bir hafta sürecek etkinlikte şube/temsilciliklerimiz; illerindeki tüm milletvekillerine, mecliste grubu bulunan ve bulunmayan tüm siyasi partilere genel merkez tarafından hazırlanacak taleplerimizi içeren mektupları randevu alarak ziyaret edip teslim edeceklerdir.

 

Mektup İçin >>>

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]