Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin temel talepleri arasında insanca yaşayacak, yoksulluk sınırının üzerinde, emekliliğe yansıyacak tek kalemde ödeme yer almaktadır. Bunu kazanmak için uzun yıllardır mücadele etmekteyiz.  2022-2023 yılına ait 6. dönem TİS görüşmelerinde iktidarın büyüttüğü, yetkilendirdiği sendika, yaptığı anlaşma ile emekçileri iki yıl daha sefalet ücretine mahkum etti.

Yapılan TİS anlaşmasından hoşnutsuz olan milyonlarca kamu emekçisinin gözü yeniden sendika yöneticilerinin sendikalardan aldığı ücretlere çevrilmiştir. Basın yayın organlarında bu konu çokça tartışılmaktadır. Sosyal medyada sendika yöneticilerinin maaş bordrolarının yayımlanması istenmektedir.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak bizler için sendikalar mücadele örgütleridir. Herhangi bir maddi veya manevi çıkar sağlama imasını bile örgütümüze ve mücadele tarihimize zul sayarız. Sendika genel merkez yöneticilerimizin alacağı ücreti belirleyen genel kurul kararımız, ilgili sendika tüzük maddemiz ve bordrolarımız aşağıda yer almaktadır. Genel merkez yöneticilerimiz dışında hiçbir şube/temsilcilik yöneticimiz profesyonel olarak sendika yöneticiliği yapmamakta olup, sendikadan tek kuruş ücret almamaktadırlar.

Tüm memur konfederasyonları ve bağlı iş kolları ile varsa bölge başkanları ya da profesyonel şube yöneticilerinin tamamını bordrolarını yayımlaya davet ediyoruz.

Genel kurur kararımız

Sendikamız aylıksız izinli (profesyonel) merkez yöneticileri;

. Son görev yaptıkları işyerinde aldıkları maaş veya ücretleri ile diğer ilave ödemeler tutarında, emsallerinin yararlandıkları her türlü artışlardan da yararlanarak maaş veya ücretleri ile diğer ilave ödemeleri sendikadan alırlar.

. Emekli karşılık ve kesenekleri sendikadan ödenir.

. Ancak kamu işvereni ile toplu sözleşme yapılana kadar; Myk üyelerinin maaş veya ücretleri dışındaki ilave ödemelerin (döner sermayeden ek ödeme, ek ödeme, ek ders, ikramiye gibi) tutarı maaşının veya ücretinin % 150’sinden fazla olamaz. Bu dönem ihraçlardan kaynaklı olarak yaşanan mali sıkıntılar da göz önünde bulundurularak ihraçlar geri dönene kadar maaş ve sabit (denge tazminatı) dışında hiçbir ödeme yapılmaz.

Sendikamız tüzüğü

MADDE 60. BÜROKRASİYE VE YABANCILAŞMAYA KARŞI TEDBİRLER

a- Sendikanın yönetim, denetim, disiplin vb. organlarına seçilenlerin bu göreve gelmesi, bu kişilere herhangi bir maddi avantaj veya dezavantaj sağlayamaz.

*Sendika Eş Başkanımız Selma Atabey ve Genel Örgütlenme, Eğitim, Basın Yayın ve Sosyal İşler sekreterimiz Mehmet Sıddık Akın ve Genel Kadın Sekreterimiz Gönül Adıbelli haksız hukuksuz şekilde ihraç edildiklerinden bordroları mevcut olmayıp sendikamızın ihraç üyeleriyle dayanışma için oluşturduğu dayanışma fonundan, işlerine iade edildiklerinde geri ödeme koşuluyla, yararlanmakta olup,

Merkez Yönetim Kurulu Üyelerimizin Bordroları aşağıdadır:

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]