Ankara Şubemiz, Ankara Tabip Odası, TTB Asistan Hekim Kolu, Dev Sağlık-İş, Ankara Dişhekimleri Odası ve Tüm RAD-DER, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan Doktor Ertan İskender’in bir hasta tarafından saldırıya uğramasını protesto etti.

Polisin engelleme çabalarına rağmen hastane bahçesinde bir araya gelen sağlık emek ve meslek örgütleri adına ortak açıklamayı yapan TTB Asistan Hekim Kolu’ndan Fatma Naime Kırlı şöyle konuştu: “Sağlıkta şiddet canımızı yakmaya devam ediyor. Maalesef Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hekim arkadaşımız Dr. Ertan İskender bir hasta tarafından hayatına kast edilerek yaralandı ve mesleki hayatında belki geri dönüşü olmayacak yaralar aldı. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi tekrar iletmek istiyoruz. Nasıl bir sağlık hizmet düzenidir ki, resmi rakamlara göre her gün 50 sağlık çalışanı sözlü ya da fiziksel olarak şiddete maruz kalıyor. Hastaneler artık şifa merkezi olmaları ile değil bir şiddet ortamı olmaları ile anılıyor. Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servis kapısını barikat ile kapatmaya çalışan sağlık çalışanları halen hafızalarımızda. Olan biteni akılla, vicdanla, insanlıkla izah edebilmenin olanağı kalmamıştır. Başta TBMM Sağlık Çalışanlarına Yönelik Artan Şiddeti Araştırma Komisyonu raporu, sağlık emek ve meslek örgütlerinin raporları olmak üzere konuyu irdeleyen, çözüm önerileri geliştiren onca rapora rağmen ne yazık ki gelinen noktada samimi adımların atılmadığını, şiddetin hız kesmediğini görüyoruz. ‘Sağlıkta Şiddet Yasası ‘maalesef etkili bir şekilde uygulanmıyor. Ülkemizdeki şiddet iklimi ve cezasızlığın tüm şiddet vakalarında ana fail olduğunu biliyoruz. Dünden bugüne yöneticilerin sağlık çalışanlarını şiddetin hedefi haline getiren itibarsızlaştırıcı söylemleri bugün geldiğimiz noktanın en önemli sebeplerinden birisidir. “Sağlıkta Dönüşüm Programı” biz sağlık çalışanlarının canına kasteden bir canavara dönüşmüş durumda. Bu program sonucu oluşan kışkırtılmış sağlık talebi, artan angarya ve iş yoğunluğu altında ezilen sağlık çalışanları her gün dozu artan şiddet olguları ile karşı karşıya kalmaktadır. Asistan hekimler asıl olarak eğitim ve araştırma için bulundukları eğitim ve araştırma hastanelerinde ve üniversitelerde hizmet yükü altında ezilmekte ve nitelikli eğitim alamamaktadır. Sürekli mobbing altında çalışan asistan hekimler bu yetmezmiş gibi pandemi servislerinde ve filyasyon görevlendirmelerine gönderilmekte ve bu görevlendirmeler asistan hekimleri tehdit etmek için dahi kullanılmaktadır. Hal böyleyken güvenlik önlemleri yetersiz, fiziki imkanlardan yoksun hastanelerde çalışmak da yine asistan hekimler ve diğer sağlık emekçilerine düşmektedir. Dr. Kamil Fürtun, Dr. Aynur Dağdemir, Dr. Ersin Arslan, Dr. Göksel Kalaycı, Dr. Ali Menekşe ve sayamadığımız nice sağlık emekçisini kaybettik. Gerekli önlemlerin alınması için daha neyi bekliyorsunuz? Daha ne kadar seyirci kalacaksınız? Hekim, hemşire, ebe, teknisyen, idari memur, sağlık işçisi, bu ülkenin tüm sağlık emekçileri olarak bizler şiddete, şiddete özendiren tüm politikalara karşıyız. Sağlıkta şiddete asla izin vermeyeceğiz. Bizler bu saldırıların sadece genç hekimimize değil, tüm sağlık emekçilerine yapıldığının farkındayız. Bizler şiddetle yüz yüze kalan dostlarımıza ve tüm sağlık emekçilerine sahip çıkmaktan vazgeçmeyeceğiz.”

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]