Adana Şubemiz aşılama sürecinde il genelinde yaşanan sorunlara dikkat çekerek, “Aşılamada yaşanan karmaşaya son verilmeli” açıklamasında bulundu.

Adana Şubemiz tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Sağlık Bakanı’nın “bu güce güvenin” diyerek şov yapabilmesi için maalesef birinci basamak feda edildi. Şu anda Adana’da Aile Sağlığı Merkezlerinde sadece kaos hakim. Birimlere aşı taşımak konusunda bir planlama yapılmamış, var olan iki üç araç ile iş yürümediği için çoğu hekime “gel kendin al aşıyı” denmek zorunda kalınmıştır. Bir aşılama planlandığında belli ki idarecilerin yaptığı tek şey var, “yapın” diye emir vermek, herhangi bir planlama yapmak değil. ASM’lere “randevusuz da aşı yapın” denilirken, çoğu yere randevu kadar bile aşı getirilmedi. Aşıla diye ürettikleri program saatlerce çalışmadı, hastalarla sağlık çalışanları karşı karşıya kaldı. Tüm bunların yanında gebe izlemden tutun da çocuk izlemler, bebek aşıları, topuk kanları ve rutin enjeksiyon-pansuman ve muayenelere hiçbir kısıt olmadan devam edilsin isteniyor. Aile Sağlığı Merkezi çalışanları performans korkutması altında çalışırken şartlarında hiçbir düzenlemeye gitmeden sadece ekstra iş yüküne maruz bırakıldı. Birinci basamak çalışanları bu aşıları yapar, daha fazlasını dâhi yapar ama böyle değil. ASM’ler insan doldu, bir yandan altı kişiyi tamamlamaya çalışırken bir yandan halka neden aşı olmadığını veya o an programın neden çalışmadığını anlatmaya çalışırken halkın birbiri ile olan mesafesini korumaya çalışan sağlık emekçileri tükendi. Bu aşı sürecinde konuştuğumuz çoğu birinci basamak sağlık emekçisinden yükselen ses aynı: “aşı için geniş yerler kurulsun, gerekirse beni oraya görevlendirin ama bu şekilde olmaz.” Aile Sağlığı Merkezlerinde yaşanan kaos nedeni ile yaşanacak herhangi bir şiddet olayından birincil olarak Sağlık Bakanlığı sorumludur. “Aşıla” sisteminin çalışmadığı zamanlar için kim sorumlu ise hesap sorulmalıdır. Birinci basamağın performansları derhal ertelenmelidir. Mademki aşı kampanyası başlatıldı, rutin işleyişin devam etmesini bekleyerek bu iş olmaz. Gerekirse aşı çadırları kurulmalı ve aşı yapacak personel sadece aşıdan sorumlu olmalı, bina yapısı uygun olmayan ASM’lerden halk buraya yönlendirilmeli. Ya da ASM’lerde aşı saatleri belirlenmeli, ASM önünde açık alanda yerel yönetimle iş birliği içinde bir alan belirlenmeli, o saatlerde ASM çalışanlarının rutin işleri bırakarak sadece aşı yapması sağlanmalı, kamu spotları ile de halk bu konuda bilgilendirilmelidir.”

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]