Şişli Etfal Dayanışması bugün yaptığı açıklamada bir kez daha “Şişli Etfal kapatılmasın” diye seslendi.

İstanbul Şişli Şube Eş Başkanımız Fadime Kavak’ın da konuşma yaptığı eylemde ortak açıklamayı yapan Şişli Etfal Dayanışması’ndan Ergin Çevik şöyle konuştu: “Mart ayı başından bu yana düzenli gerçekleştirdiğimiz, ancak, pandemiye bağlı tam kapanma kararı nedeniyle ara vermek durumunda kaldığımız basın açıklamalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tam kapanma döneminde de boş durmadık. Güzel hazırlıklar yaptık. Yaşamsal ve anayasal bir hak olan kamusal sağlık hakkımıza sahip çıkmaya, hastanemiz Etfal’in tasfiyesini engellemeye yönelik çalışmalarımızı, dozunu artırarak sürdüreceğiz. Önümüzdeki haftalarda basın açıklamalarımızın yanı sıra Etfal için pedal çevireceğimiz bisiklet turumuzla, Etfal fotoğraflarından oluşacak sergimizle sahada olacağız. Etfal’in yerinde kalması yönünde karar alan Şişli Belediye Meclisinin bu ay gerçekleştirdiği iki oturumunda da Etfal, yine ana gündem maddesiydi. Şişli Etfal Dayanışması’ndan Belediye Meclisi üyesi arkadaşlarımız ortak taleplerimizi bir kez daha dile getirirken, kamuoyunu yanlış yönlendirmeye yönelik bazı açıklamalara da gerekli yanıtları verdiler. İktidar partisinden iki meclis üyesi, giderek artan kamuoyu baskısından strese girmiş olacaklar ki, Şişli Etfal Dayanışması’nı hedefe koyarak, hiçbir resmiyeti ve bağlayıcılığı olmayan bilgilerle, tartışmalı belgeler üzerinden çeşitli açıklamalar yaptılar, vaatlerde bulundular. Hiçbir resmi belge göstermeden Etfal’in yerinde kalacağından, parasız kamu sağlığı hizmeti sunmaya devam edeceğinden söz ettiler. Ama hizmetin mahiyeti noktasında hemen çelişkiye düştüler. Çünkü ellerinde Etfal’in geleceğine dair bir proje bilgisi yok. Bir meclis üyesi, beş yıldızlı otel konforunda, içinde mutfağı, özel banyosu, televizyonu bulunan lüks odalarıyla butik hizmet sunacak bir hastane olacağını söylerken bir diğer meclis üyesi 600 yataklı hastanenin 1.200 yataklı hastaneye dönüştürüleceğinden söz edebildi. Yani sıkıştıkça el yükseltiyorlar, el yükseltirken çelişkiye düşüyorlar. 1.200 yataklı butik hastane olamayacağına göre, bu çelişkiyi nasıl çözeceklerini kendilerine bırakıyoruz. Kamuoyunun tepkisini azaltmaya yönelik, dayanaksız, keyfi açıklamalar yapmak yerine, halkın yanında yer alıp, enerjilerini, meselenin asıl muhataplarını harekete geçirmek için harcasalar çok daha faydalı olurlar düşüncesindeyiz. Söz konusu meclis üyeleri konuşuyor ama Hastane Başhekimiyle, İlçe Sağlık Müdürüyle, İl Sağlık Müdürüyle yaptığımız görüşmelerde hiçbir yetkili Etfal’in geleceğine ilişkin somut bir bilgi veremedi bize. Projenin ne olacağını kendileri de bilmediklerini ifade ediyorlar. Sonuç olarak, yetkisizler konuşurken, yetkililer susmaya devam ediyor. Bir kez daha tekrarlıyoruz. Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere bu süreçte karar verici durumdaki tüm yetkililerden şöyle bir açıklama bekliyoruz: “Şişli Etfal Hastanesi’nin depreme dayanıksız hale gelen binaları yıkılıp yeniden yapılacaktır. Şişli Etfal, butik, özel, paralı bir hastane olmayacaktır. Şişli Etfal, kuruluşundan bu yana taşıdığı misyona, işlevine, yarattığı kentsel ve bilimsel kültüre uygun olarak yaşayacaktır. Tüm birimleriyle, tam teşekküllü, en az 600 yataklı, büyük ölçekli bir eğitim ve araştırma hastanesi olarak yerinde kalacaktır. Şişli ve bölge halkına nitelikli, parasız ve erişilebilir sağlık hizmeti sunmaya devam edecektir.” Ne talep ettiğimiz açık ve net değil mi? Halkı düşünen, halkın yanında olan birisi bu talebe nasıl karşı çıkabilir? Eğer yetkili makamlar da böylesi bir açıklamanın altına imza atıyorsa, lütfen bunu kamuoyuna açıklasınlar, hastanenin yeniden inşa takvimine ilişkin bilgi vererek halkın endişelerini gidersinler, bizler de kendilerine teşekkür edelim. Etfal’i savunma mücadelemiz dayanışmayla büyüyor. Bugün aramızda çok değerli konuklarımız var. Kendisi de bir doktor olan CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Başkanı Esin Köymen, TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi 2. Başkanı Pelin Pınar Giritlioğlu, İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Nazmi Algan ve SES Şişli Şube Eş Başkanı Fadime Kavak bugün bizlerle birlikte. Dayanışma yaşatır diyerek içten duygularımızla kendilerine teşekkür ediyoruz. Ayrıntılarını daha sonra paylaşacağımız bisiklet turumuzda, resim sergimizde ve iki hafta sonraki basın açıklamamızda yine burada buluşmak üzere diyor; tüm konuklarımıza, katılımcılara ve basın temsilcilerine Şişli Etfal Dayanışması adına teşekkür ediyoruz. Şişli Etfal Şişli’de kalsın!”

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]