Daha önce de defalarca kez ifade ettiğimiz gibi sağlık emekçilerinden kronik hasta olanlar, 60 yaş ve üzerinde olanlar, gebe olanlar gebeliğin tespitinden itibaren, 10 yaş ve altı çocuğu bulunan ebeveynlerden birine, tek ebeveyn olduğu durumda kişinin kendisine herhangi ayrı bir değerlendirmeye ya da amirlerin inisiyatifine bırakmadan koşulsuz idari izinli sayılmalıdır. Bu grup içinde bulunan sağlık emekçileri risk altındadır ve izinli olmaları hem kendi sağlıkları hem de virüsle ilgili önlem kapsamında zorunludur. Bu nedenle sağlık emekçilerinin ve hizmet alanların korunması bakımından kritik bir önemde bulunan sağlık emekçilerinin idari izinleriyle ilgili belirttiğimiz kapsamda bir düzenlemenin acilen yapılması için Sağlık Bakanlığı’na yazı gönderdik.

Sağlık Bakanlığı’na gönderdiğimiz yazı için tıklayınız

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]