Üniversitelerin tabi olduğu 2547 ve 2914 sayılı kanunlarda 4/B’liler ile ilgili tıpkı “663 sayılı KHK’nın 45/A” maddesi gibi düzenleme bulunmadığından üniversitelerde çalışan 4/B’lilerin aleyhine bir durum ortaya çıkmıştır.

Aynı statüde çalışanların eşit haklardan yararlanması ve 4/B’lilerin kadroya geçirilmesi noktasında girişimlerde bulunması ve bu konuda kurumsal görüş oluşturması için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na yazı gönderdik.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na gönderdiğimiz yazı için tıklayınız

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]