Ebeler ve Hemşireler Haftası Eylem-Etkinlik Programını Açıklayan Merkez Yönetim Kurulumuz: Haklarımızdan Vazgeçmiyoruz

Facebook
Twitter
WhatsApp

Ebeler ve Hemşireler Haftası nedeniyle basın toplantısı düzenleyen Merkez Yönetim Kurulumuz ebe ve hemşirelerin sorunlarını, taleplerini dile getirerek, eylem-etkinlik takvimini açıkladı.

Genel Merkezimizde düzenlenen basın toplantısında Merkez Yönetim Kurulu adına konuşan Genel Kadın Sekreterimiz Gönül Adıbelli, AKP eliyle yürütülen neoliberal politikaların ürünü olan Sağlıkta Dönüşüm Programının ebe ve hemşirelerin mesleki özerkliklerini yok saydığına ve sorunlarını daha da büyüttüğüne, hemşirelik mesleğini yardımcı sağlık personeli, ebelik mesleğini de yardımcı sağlık çalışanı şeklinde tanımladığına dikkat çekerek, “Hekim odaklı çalışma sistemi ve meslek tanımlarımızın muğlaklaştırılması sonucunda ebe ve hemşireler sağlık alanında verilen her görevi ve angaryayı yapmaya mecbur bırakılmışlardır. Ebe ve hemşireler olarak ağır iş yükü nedeniyle sağlık sorunlarımız, sosyal yaşama ve iş güvencesine dair önemli sorunlarımız bulunuyor. ASM, TSM, özel ve kamu hastanelerinde emek veren biz ebe ve hemşireler, iş ve gelir güvencesizliği, yoğun nöbetler, düşük ücret, riskli çalışma koşulları, performans sistemi, toplam kalite yönetimi anlayışı, emekliliğe yansımayan ek ödemeler ve ek ödemelerin hastane yöneticilerinin insafına bırakılması sorunları ile boğuşuyoruz. Bu yıl Ebeler ve Hemşireler Haftasını salgının yarattığı olumsuzluklar, derinleşen ekonomik kriz, artan yoksulluk ve yaşanan intiharlar, antidemokratik uygulamalar ve artan baskılarla karşılıyoruz ne yazık ki. Salgın kontrolden çıktı. Ebe ve hemşireler olarak biz de salgını yönetemeyen yöneticilerimizin yol açtığı sonuçların diyetini ödüyoruz. Artan iş yükümüz, angarya çalışma, mobbing, şiddet ve değersizleştirilme nedeni ile sağlık ve sosyal hizmet üretirken tükeniyor ve ölüyoruz” diye konuştu.

Ebe ve hemşireler gününde, haftasında vaat dinlemeyi, oyalanmayı kabul etmediklerini ve çözüm istediklerini vurgulayan Adıbelli, “Sağlığın ve toplumsal yaşamın en önemli dinamiği olan ebeler ve hemşireler olarak ekonomik, özlük ve sosyal taleplerimizi tekrarlamaktan vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Adıbelli konuşmasının devamında ebe ve hemşirelerin taleplerini sıralayarak, sendikamızın Ebe ve Hemşireler Haftası kapsamındaki eylem-etkinlik programını açıkladı.

Açıklamamızın tam metni için tıklayınız

Basın toplantımızı izlemek için; https://www.youtube.com/watch?v=upPZ6FdpsnQ

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]