Şubemizin de içinde yer aldığı Diyarbakır Sağlık Platformu, 14 Mart Sağlık Haftası dolayısıyla Covid-19 pandemisi nedeniyle yaşamını yitiren sağlık emekçilerini andı.

Ongözlü Köprü’de yapılan saygı duruşunun ardından Dicle Nehri sularına karanfiller atılan anmada platform adına konuşan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Üyesi Halis Yerlikaya, “Pandemi sürecinde sağlıkçılar birçok sorunla karşı karşıya kaldı, özlük haklarımızla ilgili ciddi sorunlar var, sağlık çalışanları pandemiye karşı canları pahasına mücadele etti ve daha yıkıcı sonuçların önüne geçti. Toplumun sağlığı için sevdiklerinden uzakta canlarını yitirirken, aynı zamanda pandeminin daha yıkıcı sonuçlar doğrulmasının önüne geçtiler. Biz sağlık örgütleri olarak şiddetten arındırmış bir sağlık alanı istiyoruz. Pandeminin bilimsel verilere uygun şekilde yönetilmesini talep ediyoruz. Çünkü yönetilemeyen pandemi nedeniyle çok fazla canımızı yitirdik. Hem bölgemizde hem Türkiye’de 387 sağlık çalışanımızı yitirdik, yitirilmeyebilirdik, bu kadar yurttaşımızı yitirmeyebilirdik. Eğer pandemi bilimsel verilere uygun olarak yönetilseydi, sağlık emek meslek örgütlerinin talepleri dikkate alınmış olsaydı, bu kadar yurttaşımızı, bu kadar sağlık çalışanımızı yitirmezdik” dedi.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]