Çalışan gazetecilerimizin, haber ve düşüncelerini serbestçe açıklayabilme özgürlüğüne sahip olabildikleri, bilgileri serbest olarak toplayıp, yorum ve eleştiri yaparak çoğaltabilmek ve bunları serbest olarak yayımlayıp, dağıtabilme haklarını özgürce kullanabildikleri bir dünya özlemiyle; 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününde her şeye rağmen mesleğini sürdürmeye çalışan emekçilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladık.

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]