Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin temel talepleri arasında insanca yaşayacak, yoksulluk sınırının üzerinde, emekliliğe yansıyacak tek kalemde ödeme yer almaktadır. Pandemi koşullarında iyice ağırlaşan çalışma koşullarımızı, enfekte olan on binlerce, hayatını kaybeden yüzlerce sağlık emekçisini, ailelerimize hastalığı taşıma endişemizi, tükenmişliğimizi, aylarca ödenmeyen maaşlarımızı dert etmeyenler televizyon ekranlarından tüm sağlık emekçilerini itibarsızlaştırmaya çalışmaktadır. Maaşlarımızla ilgili yalan beyanlara karşı sağlık emekçileri geçtiğimiz günlerde sendikamız öncülüğünde bordrolarını yayınlamışlardır.

Tartışma konusu olan başka bir durum da sendika yöneticilerinin aldıkları ücretlerdir. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak bizler için sendikalar mücadele örgütleridir, herhangi bir maddi veya manevi çıkar sağlama imasını bile örgütümüze, mücadele tarihimize zul sayarız. Sendika genel merkez yöneticilerimizin alacağı ücreti belirleyen genel kurul kararımız, ilgili sendika tüzük maddemiz ve bordrolarımız aşağıda yer almaktadır.

Genel kurur kararımız

Sendikamız aylıksız izinli (profesyonel) merkez yöneticileri;

. Son görev yaptıkları işyerinde aldıkları maaş veya ücretleri ile diğer ilave ödemeler tutarında, emsallerinin yararlandıkları her türlü artışlardan da yararlanarak maaş veya ücretleri ile diğer ilave ödemeleri sendikadan alırlar.

. Emekli karşılık ve kesenekleri sendikadan ödenir.

. Ancak kamu işvereni ile toplu sözleşme yapılana kadar; Myk üyelerinin maaş veya ücretleri dışındaki ilave ödemelerin (döner sermayeden ek ödeme, ek ödeme, ek ders, ikramiye gibi) tutarı maaşının veya ücretinin % 150’sinden fazla olamaz. Bu dönem ihraçlardan kaynaklı olarak yaşanan mali sıkıntılar da göz önünde bulundurularak ihraçlar geri dönene kadar maaş ve sabit (denge tazminatı) dışında hiçbir ödeme yapılmaz.

Sendikamız tüzüğü

MADDE 60. BÜROKRASİYE VE YABANCILAŞMAYA KARŞI TEDBİRLER

a- Sendikanın yönetim, denetim, disiplin vb. organlarına seçilenlerin bu göreve gelmesi, bu kişilere herhangi bir maddi avantaj veya dezavantaj sağlayamaz.

 

*Sendika Eş Başkanımız Selma Atabey ve Genel Örgütlenme, Eğitim, Basın Yayın ve Sosyal İşler sekreterimiz Mehmet Sıddık Akın haksız hukuksuz şekilde ihraç edildiklerinden bordroları mevcut olmayıp sendikamızın ihraç üyeleriyle dayanışma için oluşturduğu dayanışma fonundan, işlerine iade edildiklerinde geri ödeme koşuluyla, yararlanmakta olup, Kadın Sekreterimiz Gönül Adıbelli ise açıkta olduğundan maaşının ödenmeyen 1/3’lük kısmı yine aynı fondan aynı koşulda sağlanmaktadır.

Merkez Yönetim Kurulu Üyelerimizin Bordroları aşağıdadır:

Hüsnü Yıldırım

Pınar İçel

Tayyar Özcan

Eylem Kaya Eroğlu

Gönül Adıbelli bordro

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]