Bakırköy Şubemizden İstanbul Tabip Odası’nın ASM Sorunları Eylemine Destek

Facebook
Twitter
WhatsApp

İstanbul Bakırköy Şubemiz, İstanbul Tabip Odası’nın bodrum katlarında ve hemşire olmadan çalışmak zorunda bırakılan aile sağlık merkezlerinin sorunlarını dile getirdiği basın açıklamasına katılarak destek verdi.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]