Bakırköy Şubemiz ve İstanbul Tabip Odası Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi iş yeri temsilcilikleri hastane önünde alkışlı eylem yaparak, “Ek ödeme değil, insanca yaşayacak koşullar ve insanca geçinecek temel ücret istiyoruz. Kasım ayı ek ödemelerimiz hala yatırılmadı. Bize hakkınız ödenmez dediler, ödemediler. Bize sağlık ordusu dediler ve alkışlattılar. Fakat sağlık ordusunun ekonomisi bozuk, yemekleri kötü. Kaygılıyız. Hakkımız olanı istiyoruz” açıklamasında bulundu.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]