Tekirdağ Temsilciliğimiz, Dev Sağlık-İş Temsilciliği, Tekirdağ Tabip Odası, Tekirdağ Dişhekimleri Odası, Tekirdağ Eczacı Odası, Trakya Bölge Veteriner Hekimler Odası ve Tekirdağ Aile Hekimleri Derneği tarafından İl Sağlık Platformu kuruldu.

Platform ilk basın toplantısını Tekirdağ Eczacı Odası’nda gerçekleştirerek Covid-19’un meslek hastalığı sayılmasını istedi.

Temsilcilik Yönetim Kurulu Üyemiz Neslihan Genç’in katıldığı basın toplantısında Platform adına ortak açıklamayı yapan Tekirdağ Tabip Odası Başkanı Gamze Varol şöyle konuştu: “Önlenebilir bir hastalık olan Covid-19’dan her gün en az bir sağlık çalışanı yaşamını yitirmektedir. Her gün yüzlerce sağlık çalışanı enfekte olmakta, hastalanmakta, malul kalmaktadır. Covid-19 130 dolayında ülke tarafından sağlık çalışanları için meslek hastalığı kabul edilmesine rağmen ülkemizde halen resmi olarak meslek hastalığı kabul edilmemektedir. Sağlık çalışanları olarak çalışma koşullarından ve çalışma ortamlarından kaynaklı bu risk göz ardı edilemez. Son günlerde çok sayıda sağlık meslek örgütünün konuyu ısrarla gündeme taşıma girişimleriyle hükümet konuya ilişkin kimi adımlar atmıştır. Ancak bu durum kamuoyunda sanki Covid-19’un meslek hastalığı olarak sayıldığı yönünde bir algı oluşturmuştur. Buna ek olarak çıkartılan genelge bu algının daha da oturmasını sağlamıştır.  Yayımlanan genelgenin Covid-19’‘un meslek hastalığı sayılması ile hiçbir ilgisi yoktur. Bizler bu durumu sağlık çalışanının bu hakkını aramaya kalkması durumunda önüne çıkarılan hukuki bir engel olarak değerlendiriyor ve bunu basın ve kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz. Bu durum kabul edilemez. Pandemi başladığı ilk günden bu yana bütün sağlık çalışanları canları pahasına bu mücadeleye girmiş ve çok sayıda kayıp vermiştir. Bu salgın eğer bugün hala ülkemizde görece yönetilebilir bir durumda seyrediyorsa bunun en önemli nedeni sağlık çalışanlarının özverili gayretidir. Yaşamlarını yitirdiklerinde aile ve çocuklarının gelecek güvencesi için istedikleri bu yasadan daha haklı, daha insani bir talep olabilir mi? Covid-19’dan değil korkumuz, ölürsek aile ve çocuklarımızın geleceği için korkuyoruz ve bu yasayı daha korkusuz mücadele edebilmek için istiyoruz. Bu yasa ile ilgili üç net talebimiz var, bunu tüm kamuoyuna duyurmak istiyoruz:

  1. Yasa tüm sağlık çalışanlarını kapsamalıdır: Doktor, hemşire, eczacı, diş hekimi, veteriner hekimleri, sağlık işçileri, taşeron olarak sağlık alanında çalıştırılan personelin tümü, eczacı teknikerleri, diş teknikerleri, hastane temizlik personelleri, idari personel de dahil sağlık alanında çalışan tüm emekçileri kapsamalıdır.
  1. Çıkarılacak yasada illiyet bağı aranmamalıdır. illiyet bağı olarak sağlık bakanlığının hsys kayıtları yeterli olmalıdır: Sağlık personeli Covid-19’u sağlık kuruluşunda kaptığını ispatlamak zorunda olmasın. Her Covid-19 tanısı alan sağlık personeli için bu hastalık “ama”sız, “fakat”sız meslek hastalığı olarak sayılmalıdır.
  2. Sağlık çalışanlarının tüm kayıtları SGK’ya direk bakanlık tarafından gönderilmelidir. 4A, 4B, 4C, taşeron vb. tüm sağlık çalışanları için eşit SGK protokolü uygulanmalıdır.

Bu amaçla yapılması gereken mevzuat değişikliklerine hızla başlanmalıdır. İstediğimiz meslek hastalığı yasası sağlık çalışanlarının en doğal hakkıdır. Bu hakkı talep etmekten vazgeçmeyeceğiz. Oyalama taktiklerle kamuoyunu yanıltmak kabul edilemez. Sanki sağlık çalışanlarına meslek hastalığı hakkı tanınmış gibi bir algı yaratma çabası boşunadır. İlimizde Sağlık Platformunu oluşturan tüm sağlık meslek örgütleri olarak size mesajımız nettir. Biz bu algıyı yok edip gerçekleri söylemeye devam edeceğiz. Oyalama değil gerçek icraat istiyoruz, genelge değil yasa istiyoruz.”

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]