Samsun Şubemiz Covid-19 salgınına dair il geneli değerlendirmesinde bulunarak, sağlık emekçilerinin taleplerini hatırlattı.

Samsun Şube Yönetim Kurulumuz adına yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Covid-19 pandemisinde dünyada ve ülkemizde ikinci dalganın yaşanması ile birlikte vaka artışlarının pik yaptığı bir süreci yaşıyoruz. Salgının ülkemizde görüldüğü Mart ayından itibaren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, televizyonlardan ve sosyal medya hesaplarından vaka sayılarını şeffaf ve doğru olarak paylaştığını iddia etmiştir. Sendikamız ve sağlık meslek örgütleri sahadan gelen verilerin Sağlık Bakanının açıkladığı verilerle örtüşmediğini, vakaların açıklanandan en az üç-dört kat fazla olduğunu söylemişler ve Bakan tarafından  çok abartıldığı ve bu örgütlerin iyi niyetli olmadıkları iddia edilmiştir. 25.11.2020 Çarşamba günü bizzat Sağlık Bakanı tarafından yapılan açıklamada günlük vaka sayısı 28.351 olarak açıklanmıştır. Bu durum pandeminin başından itibaren bizler sağlık meslek örgütlerini ve  sağlık alanındaki bilim insanlarını haklı çıkarmıştır. Pandeminin başından itibaren  yapılan öneriler ve uyarılar ekonomik kaygılar nedeni ile  dikkate alınmamış, süreç yönetilememiştir. Sonuçta binlerce insanımız ve sağlık emekçileri hastalanmış ve yaşam hakları ellerinden alınmıştır. İlimiz Samsun da vaka artışlarının en yüksek seviyede seyrettiği ilk 15 ilin içinde yerini almıştır. Hastanelerde doluluk oranı %100’e yaklaşmış, yoğun bakımlarda yer sıkıntıları yaşandığı üyelerimiz tarafından  sendikamıza bildirilmiştir. İlimizde OMÜ Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Doğum ve  Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi, Dr. Kâmil Furtun Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi, özel hastaneler ve ilçe hastanelerinde Covid-19 için ayrılan servisler yetersiz kalmış ve ek servisler açılmak durumunda kalmıştır. Sağlık emekçilerinin izinlerinin kaldırılması, emekliliklerinin durdurulması ve istifa etmelerinin engellenmesi nedeni ile sağlık emekçilerinde tükenmişlik sendromu, ruhsal ve bedensel çöküntü dirençlerini iyice düşürmüş ve her geçen gün pozitif  çıkma ve temaslı  oranları artmıştır. Valilik genelgesi ile kronik hasta olanlar idari izinden geri çağrılmış, iş sağlığı ve  güvenliği yok sayılmıştır. Özellikle immunsupresif ilaç (bağışıklık sistemini baskılayan ilaç) kullananlarda göreve başladıktan sonra Covid-19 pozitif sayılarında artış gözlenmiştir. Buradan Hükümete ve Sağlık Bakanlığı’na  yeniden sesleniyoruz:  Covid-19 bulaş zincirini kırmak için ekonomik kaygıları değil, yaşamı önceleyin, acil olmayan ameliyatları ve poliklinik muayenelerini en aza indirgeyin, Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) eksikliğini giderin, diğer kamu kurumlarında olduğu gibi kronik hastalığı olan sağlık emekçilerinin idari izinlerinin kullanılmasını sağlayın, sağlık emekçilerinin sayısını arttırın, yeni atamaları bir an önce hayata geçirin, sağlık emekçilerinin beslenmesine özen gösterin, yemeklerin dengeli ve yeterli gıda içeren menüler olmasını sağlayın, sağlık emekçilerinde dönüşümlü çalışmayı yeniden başlatın, Covid-19 salgınına karşı mücadele eden biz sağlık emekçilerinin çalışma şartlarını bir an önce düzeltin, yukarıda saydığımız tedbirleri acil olarak hayata geçirin.”

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]