Ülke olarak tarihinin en ağır günlerinden geçtiğimiz kuşku götürmez bir gerçek durumundadır. Hem salgının ulaştığı boyut hem ekonomik çöküş bizleri soluk alamaz duruma getirmiştir. Salgınla ilgili gerçekler artık saklanamaz boyutlara geldiğinden nihayet yöneticiler birkaç günden beri günlük otuz bine yakın rakamlardan bahsetmeye başlamıştır.

İlimizdeki tabloda bunun dışında değildir. Her gün bir yakınımızın ya da bir sağlık emekçisinin hastalandığını hastaneye yattığını duyuyoruz okuyoruz. Ancak her nedense bunca ağır tahribata rağmen asıl olması gereken tedbirler bir türlü alınmıyor. Yöneticilerin vurdumduymazlığı devam etmekte gerekli tedbirler alınmayarak büyük ve kitlesel bir bulaşın önü açılmaktadır. Yetkililere sorumluluklarını hatırlatarak derhal gerekli tedbirleri almaya davet ediyoruz. Durum vahimdir. Yaşanan hastalıkların kayıpların ve kalıcı arazların sadece vicdani değil hukuki sorumlulukları da vardır uyarıyoruz halkı ve sağlık emekçilerinin sağlığını bu kadar tehlikeye atmayın.

Sağlık Emekçileriyle ilgili önemli tespitlerimiz ve taleplerimiz vardır

1-Sağlık emekçileri büyük bir moralsizlik değerbilmezlik ve ekonomik sıkıntı altındadır. Hayat her geçen gün pahalılaşırken elektrik su doğalgaz gıda benzin gibi tüm temel giderleri artarken gelirleri azalmaktadır. İvedilikle ekonomik sorunlar düzeltilmelidir. Ek ödemeler tüm sağlık emekçilerini kapsayacak şekilde tavandan ödenmeli haksızlıklar düzeltilmelidir. Salgın bitene kadar devam etmelidir

  1. Çalışanlar isteklerine branşlarına bakılmaksızın büyük bir keyfiyet içinde görevlendirilmekte görev yerleri değişikliği yapılmaktadır. İş barışı bozulmuştur. Çalışma koşulları düzeltilmeli keyfiyet sonlandırılmalı görevlendirmelerde yandaşlık değil liyakat esas alınmalıdır.

3.Sağlık emekçileri bir taraftan kitlesel olarak hastalığa yakalanırken geride kalanlar aşırı çalışma yüküyle karşılaşmakta tükenmektedirler. Salgın sağlık emekçilerini tüketerek yenilemez. İvedilikle yeterli sayıda yeni personel alınmalıdır. Dönüşümlü çalışmaya geçilmeli acil olmayan ameliyatlar vb ötelenmelidir.

4.Salgında ilk planda ele alınması gereken sağlık emekçilerin bulaşa karşı korunmasıdır. Ancak mart ayından beri böyle bir yaklaşım görülmediğinden ülke çapında binlerce sağlık emekçisi hastalanmış yüzlercesi yaşamını kaybetmiştir. Bütün bunların bilinmesine rağmen gerekli tedbirler alınmamıştır. İş yükü artmıştır. Poliklinik sayıları giderek artmış, Bütün bu olumsuz tabloya artan şiddet vakalarını ve KKE temini konusundaki yetersizliği ve düzensizliği de eklediğimizde sağlık emekçilerinin içinde bulunduğu vahim tablo belki daha iyi görülür. Ve ne yazık ki ilimizde henüz sağlık emekçilerine grip aşısı yapılamamıştır. Yöneticiler salgınla mücadelede büyük bir basiretsizlik ve vurdumduymazlık içinde savrulmaktadır. Sağlık emekçilerine çok geç kalınmadan ücretsiz grip aşısı sağlanmalıdır.

Değerli Basın emekçileri

Salgını yenmenin ilk yolu onla en önde mücadele eden sağlık emekçilerinin sorunlarını çözmekten, öncelikle onların sağlığını korumaktan taleplerini karşılamaktan geçer. SES olarak her zaman halkımızdan ve sağlık emekçilerinden yana olmaya sorunları çözmek için mücadeleye devam edeceğiz.

ERHAN KAMIŞ
SES ŞUBE YÖNETİM KURULU ÜYESİ

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]