Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 27.10.2020 tarih ve 60438742-929-3137 sayılı personel işlemleri konulu genel yazısının 1.maddesi ile istifa talebinde bulunan personelin talebinin kabul edilmeyeceği, 2.maddesi ile yaş haddi ve malulen emekli olacaklar dışındakilerin emeklilik işlemlerinin tesis edilmeyeceği, 4.maddesinde eşin emekliye ayrılmasından kaynaklı atama ile öğrenim durumuna dayalı mazeret atamaları, alt ve üst hizmet bölgelerine atama ile karşılıklı yer değiştirme atamaları ve engelli mazerete ile yapılacak atamaların durdurulduğu, 5.madde ile kurumlar arası atamaların yapılmayacağı, 9.madde ile 657 sayılı kanunun 103.maddesinin son fıkrasına göre şua izni kullanmak zorunda olan personelin şua izinlerinin kurum amirlerinin uygun görecekleri zamanda kullandırılacağına dair düzenlemenin yürütülmesinin durdurulması ve iptali için Danıştay’a dava açtık.

Corona virüs pandemisi başladıktan sonra Sağlık Bakanının 29 Nisan 2020 tarihli açıklamasında, corona virüse yakalanan sağlık personelinin 7.428 kişi olduğu belirtilmiştir. Aynı zamanda müvekkil sendika bu konu ile ilgili yayınlamış olduğu anketi 31 Mart 2020 tarihinde kamuoyu ile paylaşmış ve tahmini olarak 8 bin sağlık çalışanının corona virüse yakalandığını ifade etmiştir (https://ses.org.tr/2020/03/hastaneler-covid-19-salgin-yonetimine-hala-hazir-degil/). İş bu davanın açıldığı bugünlerde ise durumun daha da vahim olduğunu belirtmek isteriz. Sağlık Bakanının 14 Ekim 2020 tarihli basına yansıyan açıklamalarında 40 binden fazla sağlık personelinin corona virüse yakalandığını ve 107 sağlık personelinin öldüğünü duyurmuştur. Ankara Tabip Odası’nın sürekli güncellediği bilgilere göre 12 Kasım 2020 tarihi itibari ile 146 sağlık personeli yaşamını yitirmiştir (https://koronavirus.ato.org.tr/saygiyla/27-kaybettigimiz-saglik-calisanlarina-saygiyla.html).

Bütün bunlara rağmen, dava konusu genel yazı ile Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevli bütün personel ile ilgili çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelerden bazıları yasal dayanak olmadan yetki unsuru aşılarak gerçekleştirilmiş bazıları ise sebep ve amaç yönünden hukuka aykırı olacak şekilde düzenlenmiştir.

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]