Mersin Şubemiz, Mersin’de sağlık emekçilerine imzalatılan “hastalanmaları halinde disiplin işlemi yapılacağına dair tebligat” hakkında basın toplantısı düzenledi.

Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Mersin Şube Eş Başkanımız Zeki Sinan Doğan şöyle konuştu: “1 Haziran’da hayata geçirilen “Normalleşme Takvimi”’nin sonuçları en ağır haliyle yaşanırken toplumsal tepkiler sonrası geçtiğimiz Çarşamba ilan edilen tedbirler iktidarın halen pandemi ile ciddi bir mücadele niyetinin olmadığını gözler önüne sermiştir. Tüm dünyada hayata geçirilen tedbirlerin çok uzağında, virüs sadece gece yayılıyormuşçasına yapılan düzenleme iktidarın sermayeyi koruma amacını gizlemeyi, pandemi ile mücadele ediliyor görüntüsü vermeyi, masa başı sayı ayarlamaları ile gerçek tabloyu gizlemeye devam etmeyi amaçladığını göstermektedir. Gerçek vaka sayısının günlük olarak 50 binin üzerinde olduğuna dair hastanelerden, filyasyon ekiplerinden gelen bilgilere bakıldığında açıklanan önlemlerin vaka sayılarını düşürmeyi değil uygulanan “kitle bağışıklığı” politikasında kontrolü kaybetmemeyi amaçlandığını düşündürtmektedir. Ancak bunun faturası çok ağır olduğu gibi “kitle bağışıklığı” politikasının bilimsel bir karşılığının olmadığını başta Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere tüm bilimsel çevreler kabul etmektedirler. Açıklanan tedbirlerde yüzlerce, binlerce işçinin çalıştığı işyerlerine yönelik bir düzenleme yoktur. Kamu emekçileri salgın yokmuş gibi çalıştırılmaya devam ettirilecekler. Düzenlemede iş yerlerini kapatmak zorunda kalanlara maddi destek sağlanmadığı gibi işsizler ordusuna katılacak yeni yüz binlere yönelik bir destek de düşünülmemiştir. Birçok ülkede pandemi sonrası “temel vatandaşlık geliri”, “asgari geçim aylığı” vb. adlarla hayata geçirilen sosyal devlet uygulaması düzenlemede olmadığı gibi iktidarın aklından dahi geçmemektedir. Düzenlemenin hazırlık sürecinde bir kez daha yerel yönetimler, sendikalar, TTB, sivil toplum örgütleri, iktidar partileri dışındaki siyasi partiler devre dışı bırakılmıştır. Hastaneler ve yoğun bakım üniteleri tamamen dolu iken sağlık alanındaki personel açığının güvenceli kadrolu istihdamı ile kapatılmasına yönelik planlama yapılmamış, 4C, 4B gibi güvencesiz kadrolarda çalışan personelin güvenceli kadroya geçmesi sağlanmamış, haklarında kesin yargı kararı bulunmayan ihraç tüm sağlık emekçilerinin göreve başlatılması için bir çalışma yapılmamıştır. Daha da kötüsü her gün birkaçının yaşamını yitirdiği, bu nedenle “tükeniyoruz” diyerek bas bas bağıran sağlık emekçilerinin çalışma koşullarını, gelirlerini iyileştirecek, covid 19’u meslek hastalığı kapsamına alacak en ufak bir nitelik taşımamaktadır. Sağlık Bakanı virüsün kitlesel bulaşma dönemine girdiğini ve radikal tedbirlerin kaçınılmaz olduğunu açıklamıştır. Eğer aklımızla dalga geçmiyorlarsa açıklanan önlemlerden hangisinin radikal önlem olduğunu açıklamaya davet ediyoruz. Kaldı ki, hala il ilçe kongrelerini yapmaya devam eden, mitinglerine, düğünlerine binlerce kişiyi çağıran, çay paketleri atarak izdihama yol açan iktidardan radikal önlem beklenmeyeceği açıktır. Halk sağlığını değil sermayenin öncelenmesini içeren önlemlerle pandemi ile mücadele edilemeyeceği gibi iktidarın tavrını değiştirmemesi durumunda şu andaki tablodan daha ağır bir tablo ile karşı karşıya kalma endişesi taşımaktayız. 2021 bütçesinde pandemi ile mücadele ve alınacak önlemler için ciddi bir kaynak ayrılmamış olması ve Sağlık Bakanının da bunu itiraf etmiş olması kaygımızı haklı kılmaktadır. Bu nedenle bir kez daha çağrıda bulunuyoruz; salgınla mücadele ediyormuş gibi yapmaktan vazgeçin! Öncelikle enfekte olan ve hayatını kaybeden insanlarımızın ve sağlık emekçilerinin sayısı dahil tüm verilerin, yapılanların, eksikliklerin açıklanmasıyla ve bundan sonra da sürecin şeffaf halde başlayın. Daha fazla gecikmeden kamu işyerlerinde dönüşümlü çalışma uygulaması hayata geçilmelidir.  Hamile, süt izninde olan, engelli, bağışıklık sistemi hastalığı, diyabet, kalp-damar, astım, KOAH, hipertansiyon, akciğer-karaciğer hastalığı böbrek yetmezliği gibi kronik hastalığa veya zayıf bağışıklık sistemine sahip olan, 60 yaşın üstünde olan, kreşe devam eden veya ilköğrenim çağında çocuğu olup, eşi kamu personeli olmayan veya eşinden boşanmış/ayrılmış olan, bakmakla yükümlü olduğu anne veya babası bulunan personelin, kritik işler de dahil olmak üzere işe başlatılması tehlike tamamen ortadan kalkıncaya kadar ertelenmelidir. En az 4 hafta boyunca ülkeye giriş çıkışlarda çok sıkı tedbirler uygulanmalıdır. Bu süre boyunca sağlık, belediye temizlik ve gıda satışı dışındaki diğer tüm faaliyetler durdurulmalıdır. Sağlık emekçilerine nitelikli kişisel koruyucu donanım eksiksiz sağlanmalıdır. Pandemi ile mücadelede bakanlık sağlık alanındaki emek ve meslek örgütleri ile kolektif çalışmalı, bu kurumları sürece dahil etmelidir. Covid 19 meslek hastalığı kapsamına alınmalıdır. Vatandaşların zorunlu harcamalarının (su, elektrik, ısınma, vb.) faturaları devlet tarafından ödenmeli, kredi borçları vb. ertelenmeli, tüm vatandaşlara yurttaşlık temel geliri sağlanmalıdır. Öte yandan, Mersinde hizmet veren sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık emekçilerine imzalatılan ve basına da hasta olanın cezalandırılacağı şeklinde yansıyan olay sendikamızca yakından takip edilmektedir.  Kişisel koruyucu donanımların dağıtımı, kalitesi, iş yükü, personel yetersizliği gibi nedenler göz ardı edilerek emekçilerin sorumlu tutulması tedbir değil zulüm olacaktır. Salgın öncesinde de sağlık emekçilerinin büyük sorunlarından olan sağlıkta şiddet, salgın döneminde de artarak devam etmekte, intihar haberleri art arda gelmektedir. Sorunlara yapısal çözümler bulmak yerine sorumluluğu sağlık çalışanlarına yüklemek yerine sağlıkta şiddet yasası gibi yapısal reformların yapılması gerektiği açıktır. Sağlık emekçilerin tedbirlere uymayıp hastalık kapması halinde disiplin işlemi yapılacağı yönündeki tebligatın, baskı ve mobbing aracı olarak kullanılması, çalışanlar üzerinde ek stres yaratması, yandaş olmayanlara uygulanıp taraflı davranılması halinde hukuki yollara başvurulacaktır. Bu nedenle soruşturma geçirecek üyemiz olan veya olmayan tüm emekçiler sendikamıza başvuracak olursa kendilerine gerekli destek sağlanacaktır.”

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]