AKP iktidarının uygulamış olduğu yanlış politikaların sonucunda artarak devam eden Covid-19 salgınında binlerce vatandaşımız ve bugün itibariyle de 92 sağlık emekçisi hayatını yitirmiştir.

Salgının ilk gününden itibaren büyük bir özveri ile yaşamlarını hiçe sayarak en önde salgınla mücadele eden sağlık emekçileri, başta sendikamız ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) olmak üzere sağlık alanındaki emek ve meslek örgütleri uygulanan politikaları eleştiren ve bilimsel verilere dayanarak salgın yönetimine ilişkin uyarılarının yanı sıra görüşlerini hem kamuoyu ile hem de yönetenlere aktararak toplumsal sorumluluklarını yerine getirmişlerdir.

Bu sorumluluğun gereği olarak salgında yaşamını yitiren vatandaşları ve sağlık emekçilerini anmak için siyah kurdele takma etkinliği yapan TTB’nin iktidar ortağı bir siyasi parti başkanının saldırısı ile karşı karşıya kalması sağlık emekçilerini üzmüştür, kızdırmıştır.

İnsanları iyileştirmek için kol kola giren bizler, bu tür saldırıların karşısında da kol kola, omuz omuza mücadele edecek, geleceğimize ve halkın sağlık hakkına sahip çıkacağız.

TTB yalnız değildir. 17.09.2020

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]