Giresun Temsilciliğimiz, “Artan iş yükü, belirsizlik ve umutsuzluğun doğal sonucu olarak her geçen gün biraz daha yoruluyoruz, tükeniyoruz, anlatamadık” açıklamasında bulundu.

Yönetim Kurulu adına Giresun Temsilcilik Eş Başkanımız Şirin Karadurmuş açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Covid-19 pandemisinde yitirdiğimiz meslektaşlarımızı anarak, özveri ile çalışan tüm sağlık emekçilerini en içten saygılarımızla selamlayarak ve bulaş sonucu hastanelerde tedavi altında ya da ailelerinden ayrı karantinada tutulanlara da geçmiş olsun diyerek başlamak istiyoruz. Giresun Temsilcilik Yönetim Kurulumuz acil servis, yoğun bakım, laboratuvar, sosyal hizmetler alanında sahada aktif çalışan sağlık emekçilerinden oluşmaktadır. Gönüllülük esasına bağlı ve herhangi bir ad altında ücret karşılığı olmaksızın sendikal görevlerimizi ifa eden bizler sahadaki sorunları, çözümsüzlükleri, aksaklıkları diğer tüm arkadaşlarımız gibi görmekte ve yaşamaktayız. Pandemi süresince özveri ile çalışan biz sağlık emekçileri ülkemiz nüfusunun sadece %1’ini oluşturmamıza rağmen hastalığa yakalananlar içindeki oranımız %12’yi bulmakta bu da nasıl risk altında çalıştığımızı göstermektedir. Pandemi sürecinde dahi şiddete uğruyoruz, can verdiklerimiz canımızı almaya devam ediyor. Etkin yasalar ve caydırıcı cezalar ile bu şiddet durdurulsun dedik ANLATAMADIK! Sayın Bakan sağlık emekçilerine yönelik 3 er aylık tavandan ek ödemelerden bahsederek bizleri topluma karşı paradan başka bir şey düşünmeyen çalışanlar olarak gösterdi. Böyle olmadığını ANLATAMADIK! Çalışanlar arasındaki iş barışını bozarak temizlik, güvenlik, bilgi işlem, mutfak emekçilerine hiçbir ek ödeme yapmayarak haksızlık yaptılar ANLATAMADIK! Başından beri karşı çıktığımız performans adı altındaki ek ödemelerin kabul edilebilir bir şey olmadığını, iyileştirmenin taban ücretlerimize emekliliklerimize yansıyacak şekilde yapılması gerektiğini ANLATAMADIK! Çalışanlara düzenli aralıklarla rutin test ve sağlık taraması yapılmasını talep ettiğimiz halde Covid-19’a yakalanan sağlık emekçilerinin en çok olduğu illerden biri olduğumuzu ANLATAMADIK! Bilimsellik ve şeffaflıkla yürütülmesi gereken Pandemi sürecinde sağlık örgütlerinin dinlenilmediğini, halka karşı açık ve net olmak gerekirken ilimize ait verilerin manipüle edildiğini ANLATAMADIK! Pandemi sürecinde ülkemizde 81 sağlık emekçisi arkadaşımızı kaybettik onlarcası da tedavi altında olmasına rağmen Covid-19’un meslek hastalığı olması gerektiğini ANLATAMADIK! Covid-19’a yakalanıp izin ya da rapor alan sağlık emekçilerinin çalışamadıkları günler için ücretlerinin kesintiye uğramaması gerektiğini ANLATAMADIK! Özveri ile çalışan tüm sağlık emekçilerinin uygun olmayan fiziki ortamlarda çalışmak ve dinlenmek zorunda bırakıldığını yeterli miktar ve kalitede olmayan yemekleri yemek zorunda kaldığını ANLATAMADIK! Artan iş yükü, belirsizlik ve umutsuzluğun doğal sonucu olarak her geçen gün biraz daha yoruluyoruz, TÜKENİYORUZ ANLATAMADIK! Buradan tüm sağlık emekçisi arkadaşlarımızın ellerine emeklerine sağlık diyor, onlar ile gurur duyduğumuzu bir kez daha söylüyor, bir ekip olarak çok güzelsiniz demek ve gösterdikleri özverili çalışmalar için teşekkür etmek istiyoruz.”

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]