Sivas’ta sağlık hizmeti sunumu ve yürütülen sağlık politikalarına yönelik katkı ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Sağlıkçı Sivil Toplum Örgütleri Dayanışma Platformu kuruldu.

Sivas Şubemizin de içinde yer aldığı platform ilk açıklamasını ise Covid-19 salgını sürecine dair yaptı. Sivas-Erzincan Tabipler Odası hizmet binasında gerçekleştirilen basın toplantısına Sivas Şube Eş Başkanımız Özgür Baştürk ve platformu oluşturan bileşenlerin temsilcileri katıldı.

Ortak açıklamayı yapan Sivas-Erzincan Tabipler Odası Başkanı Sedat Özbay şöyle konuştu: “Yerelde sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde çok büyük bir sorumluluk taşıyan, fiziken, ruhen ve sosyal yönden sağlıklı bir toplumun oluşmasında özveri ile çalışıp önemli bir görev üstlenen tıp hekiminden diş hekimine, eczacısından hemşiresine, sağlık memuru, ebe ve idari personeline kadar tüm sağlık çalışanlarının örgütlü temsilcileri olarak bir araya geldik. Birlikteliğimizin genel amacı Sivas’ta sağlıkla ilgili tüm gelişmelerin uygulanmasında, sorunların çözümünde, sağlığın geliştirilmesinde, sağlık sorunlarının oluşmadan önlenmesinde, sağlık hizmetlerinin en iyi şekilde sunulmasında, hizmet alanlarına kolayca ulaşılabilmesi, hizmetin planlanması ve sürdürülebilir olması açısından çözümün bir parçası olarak etkin bir şekilde örgütlü sivil toplumun temsilcileri odalar, sendikalar ve halkımızla birlikte buradayız. Bizler sağlık iş kolu ve çalışanlarının temsilcileri olarak tüzel kimlik taşıyan, her biri kendi adına bir tüzük çerçevesinde doğru ve haklı mücadele vererek, demokratik kültürün oluşmasında sorumluluk alan ve sorumluluklarımızı hukuki zeminde yerine getirmeye çalışan örgütleriz. Ülkemizde bir ilk olduğunu düşündüğümüz, isimlerimiz farklı olsa da amacı tek ve bir olan “sağlık, sağlığın ve sağlık çalışanlarının haklarının korunması” ilkesiyle, yerel anlamda birlikte hareket edip, eksiklikleri, aksaklıkları ve problemleri çözmek adına güç birliği içinde olacağız. Zira içinden geçtiğimiz bu günlerde, insan sağlığının ne kadar önemli ve ihmal edilemez bir gerçek olduğunu yaşayarak öğreniyoruz. Covid-19 pandemisi ile sağlıkçılar ve halkımızla birlikte mücadele ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz. Salgını henüz atlatmış değiliz, tedbirlerimizi elden bırakmamalıyız. Sabrımızı dağıtmamalıyız. Sevdiklerimiz için, kaybettiğimiz canlarımız için tedbirlere uyalım. Maskemizi takalım, mesafemizi koruyalım, hijyenimizi sağlayalım. Ayrıca halkımız için canını feda eden ve etmeye hazır olan sağlık çalışanlarına yapılan sözlü ve fiziki şiddetin her türlüsüne dur diyelim. Hedefimiz yerel yöneticilerimizin sağlık ve sağlık hizmetleri ile ilgili şehrimizde hizmet planlaması ve yürütülmesinde işbirliği içinde hareket edip, karşılaştığımız ve karşılaşacağımız olağan ve olağanüstü durumlarda Sivas olarak hazırlıklı olmaktır.”

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]